×
 

Mångfald - en överlevnadsfråga

Idag står 396 000 personer, av olika skäl, utanför arbetsmarknaden. Utbildningar och arbetsmarknadstjänster som leder till jobb är a och o för att personerna ska komma in på arbetsmarknaden. På årets Opportunity Day samlades samhällsaktörer och näringsliv för att samverka kring hur man kan skapa ökad mångfald på arbetsmarknaden.
1 / 2
2 / 2

-Opportunity Day är ett initiativ där vi strävar efter att hjälpa näringslivet att göra rätt val när det handlar om ett mer inkluderande samhälle. Vi stöttar med såväl incitament och argument till själva ”hur:et”, säger Helena Lindahl, initiativtagare och VD Opportunity Day.

Dagen gick av stapeln i Göteborg i mitten av november och samlade drygt 40 aktiva utställare och många inflytelserika talare. Eductus är ett utbildnings- och matchningsföretag som på daglig basis arbetar med inkluderingsfrågor genom att stärka individer som står utanför arbetsmarknaden. Detta genom bland annat grundläggande utbildning, språkförstärkning, coachning och jobbmatchning. Att medverka på Opportunity Day är en medveten satsning för att lyfta fram det starka engagemanget kring arbetet med inkluderingsfrågor.

-Vi ser oss som en självklar samhällsaktör i arbetet med mångfald och inkludering och vill på flera olika sätt vara en aktör som driver frågorna både för individ och samhälle, säger Charlotte Staaf, verksamhetschef Eductus.

Flera undersökningsföretag menar att en etnisk och kulturell mångfald på ett företag bidrar till en prestationsökning på 36% jämfört med genomsnittet. Man menar att mångfald först och främst handlar om affärsnyttan och lyfter fram risken för de företag som ännu inte startat ett aktivt arbete med dessa frågor. De riskerar att hamna efter i konkurrensen. För att skapa förändring krävs att frågan om inkludering ägs av ledningen och inte blir en fråga om mätning och processer eller stannar hos företagets HR-avdelning.

Kompetensförsörjning i framtiden

När det kommer till kompetensförsörjning är det tydligt att det i framtiden ställs andra krav på hur vi ser på kompetens för att överhuvudtaget klara kompetensförsörjningen utifrån en ökad mångfald. För att minska kompetensgapet behöver samhället fokusera på att skapa ett lösningsorienterat arbetsliv med mindre formella krav.

-Vi måste sluta prata utbildningskompetenser i meningen genomförd utbildning och istället lyfta fram kompetensprofiler, säger Andreas Lökholm, förvaltningsdirektör vid arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen, Göteborgs stad.

Som arbetsgivare innebär det en attitydförflyttning och kommer att leda till att flera företag behöver göra saker annorlunda, sådant man inte orkat, vågat eller velat tidigare. Men det kommer att vara nödvändigt.

Fokusera på vad som förenar oss

Utifrån ett samhällsperspektiv är det också viktigt att lyfta fram positiva exempel på vad mångfald bidrar till, exempelvis att det tydligt visar på ökad tillväxt, produktivitet, kompetensförsörjning och utrikeshandel. Att också fokusera mindre på vad som skiljer oss människor åt och mer på vad som förenar oss skulle bidra till ett mer inkluderande samhälle.

För Eductus är det viktigt att visa på handlingskraft när det kommer till långsiktiga lösningar för såväl social- som ekonomisk hållbarhet. Deltagandet på Opportunity Day är en stor möjlighet för att identifiera såväl nya perspektiv som samverkansmöjligheter med aktörer på arbetsmarknaden som man kanske inte hade gjort annars.

-Att vara partner med Opportunity Day stärker oss ytterligare i att hitta vägar för våra deltagare att våga, vilja och kunna ta ett jobb. Vi vill vara med och påverka den svenska arbets- och utbildningsmarknaden genom inkludering, partnerskap och kompetensutveckling, säger Sven Gratzl, Regionchef Eductus.

Om Eductus

Eductus är ett auktoriserat utbildnings-och matchningsföretag som finns på flera orter i Sverige. Eductus utbildar inom komvux och arbetsmarknad och erbjuder målinriktade utbildningar och arbetsmarknadstjänster.

Källor

Du kanske också är intresserad av