×
 

Majoriteten får jobb direkt efter yrkesprogrammen

Bristen på yrkesutbildad arbetskraft är en samhällsutmaning som kan leda till stora konsekvenser för Sverige, både på kort och lång sikt. Inom AcadeMedia finns över 100 gymnasieskolor som erbjuder olika yrkesutbildningar och varje år går majoriteten av eleverna direkt vidare till jobb.

- Jag brukar säga att yrkesutbildning är det viktigaste som finns. Med det menar jag två saker -  det ena är att Sverige stannar utan yrkesmän och yrkeskvinnor och det andra är att unga människor får en utbildning som i de flesta fall leder dem rakt ut i arbete, till egen försörjning och ett självständigt liv. På några av våra skolor går nästan alla elever vidare till arbete direkt efter studenten, säger Susanne Christenson, utbildningsdirektör för Praktiska Gymnasiet som har 36 gymnasieskolor runt om i Sverige. 

Prognoser från Svenskt Näringsliv visar att det kommer saknas 300 000 yrkesutbildade i Sverige redan år 2035. Det innebär att framtidsutsikterna för elever som går yrkesprogram är ljusa. 

- Bland våra elever finns de som har drömt om att bli snickare, frisörer eller svetsare sedan de var små. Men det finns också elever som inte har något framtidsyrke i sikte och som kanske till och med har upplevt sin skoltid i grundskolan som ett misslyckande. De kan ha haft turen att träffa en studie- och yrkesvägledare som visar på yrkesprogram som en möjlighet och andra chans, säger Susanne Christenson.

“Skickliga yrkespersoner får möjlighet att bli skickliga yrkeslärare”

AcadeMedia och Praktiska Gymnasiet arbetar ständigt för att utveckla och förbättra yrkesutbildningarna.

- Vi arbetar systematiskt med kvaliteten i undervisningen och vi investerar i att förbättra undervisningsmiljöerna. Det handlar dels om att rusta upp befintliga lokaler, dels att vid behov flytta skolor till helt nya och mer ändamålsenliga lokaler. Våra elever ska känna att den yrkesutbildning de valt har ett värde, så att de lämnar skolan med gott självförtroende och en yrkeskompetens som ger dem goda förutsättningar i livet, säger Susanne Christenson. 

En utmaning på yrkesprogrammen är bristen på utbildade yrkeslärare. På Praktiska Gymnasiet arbetar man sedan flera år tillbaka med årliga utvecklingsprogram för lärare utan formell behörighet. 

- Praktiska i lärande, eller Pil som vi kallar programmet, syftar dels till att skickliga yrkespersoner ska få förutsättningar att utvecklas till lika skickliga lärare. Det handlar såklart också om att vi ska ge våra elever så bra undervisning som möjligt, så att de når målen för den utbildning de valt och senare blir attraktiva på arbetsmarknaden, säger Susanne Christenson. 

“Lärlingsutbildningar kan vara lösningen”

På samtliga yrkesprogram har skolorna ett tätt samarbete med arbetslivet och ungefär hälften läser sina program som lärlingsutbildningar, vilket innebär att halva utbildningen består av arbetsplatsförlagt lärande (APL).

- Jag tror att lärlingsutbildningarna kan vara en av lösningarna för att motverka den stora och växande bristen på yrkesutbildade. Många branscher har redan idag svårt att anställa rätt kompetens och lägger därför stora summor på att själva utbilda. Vi vet att många företag är positiva till lärlingsutbildningarna eftersom de ser att de kan bidra till att lösa deras rekryteringsbehov och vi bidrar gärna, säger Susanne Christenson.

Du kanske också är intresserad av