×
 

Lisa Oldmark: Vi måste ta väl hand om Sveriges skolledare 

Nyligen släppte Skolverket en rapport som visar att täta rektorsbyten är en utmaning för många grundskolor i Sverige. AcadeMedias HR-direktör Lisa Oldmark är bekymrad över siffrorna och menar att få frågor är viktigare för svensk skola än att ge rektorer goda förutsättningar att vara pedagogiska ledare.
Porträttbild på Lisa Oldmark, HR-direktör.

–Rektorer har ett komplext och tufft uppdrag och det är viktigt att alla vi som arbetar med utbildning gör vad vi kan för att renodla det. Det är naturligtvis inte hållbart att skolor byter rektorer ofta, ett gott ledarskap kräver tillit och förtroende och det är inget som skapas över en natt, säger Lisa Oldmark.

AcadeMedias rektorer stannar kvar längre 

Skolverkets rapport visar att rektorer på friskolor stannar kvar längre på samma skola än rektorer på kommunala skolor. Drygt fyra av tio friskolor har haft samma rektor de senaste fem åren – samma siffra gäller för AcadeMedias grundskolor. Motsvarande siffra för kommunala skolor är tre av tio. 

Lisa Oldmark tror att AcadeMedias renodlade fokus på utbildning är en fördel. 

–Att vi är en stor utbildningsorganisation som inte jobbar med något annat än just utbildning är absolut en fördel. Det skapar ett fokus som genomsyrar hela vår organisation, oavsett vad man jobbar med. Till skillnad från en kommun så byter vi inte heller styrning var fjärde år utan kan ha en helt annan kontinuitet och långsiktighet i både arbetssätt och beslut, säger hon. 

Satsat på ledarskapet länge 

AcadeMedia har länge haft ledarskapet som en högt prioriterad fråga. Det finns ett talangprogram för framtida ledare, ett mentorsprogram för mer seniora ledare och många möjligheter till kompetensutveckling via AcadeMedia Academy. 

–Att jobba med ledarskapsutveckling kräver att man som organisation hela tiden är lyhörd inför vad de som jobbar närmast verksamheten behöver och vilka utmaningar de möter. Det handlar både om att skapa möjligheter för ledare att utveckla sitt personliga ledarskap och om att ha bra stödstrukturer runt våra rektorer och skolledare i deras uppdrag, säger Lisa Oldmark. 

–Vi sitter inte på alla lösningar själva, vi behöver också göra mer för att ge rektorer och andra skolledare ännu bättre förutsättningar att vara pedagogiska ledare. Men vi har ett orubbligt fokus på frågan och en övertygelse om att ledarskapet är helt avgörande för alla utbildningsverksamheters kvalitet och i slutänden den undervisning som barn, elever och deltagare får, säger hon. 

Du kanske också är intresserad av