×
 

LBS-läraren ska inspirera inför Skolval 2022  

Drygt 60 skolor inom AcadeMedia har nu anmält att de ska arrangera ett skolval för eleverna i samband med höstens val till riksdagen. Sista anmälningsdag är den 30 april och målet är att fler än 100 AcadeMedia-skolor ska delta.
Bild på Cornelis Sundlöf

Skolvalet är ett regeringsuppdrag som samordnas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). De utser även särskilda demokratimentorer som ska inspirera och ge råd till skolor som vill vara med.  

Cornelis Sundlöf, lärare i engelska och samhällskunskap på LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg, är en av sju utsedda demokratimentorer. 

-Det känns viktigt att lyfta skolans demokratiuppdrag, inte minst eftersom demokratin globalt sett är på tillbakagång. Vi som jobbar i skolan måste vara med och förebygga och förhindra en liknande utveckling i Sverige. Jag ser skolvalet som ett bra tillfälle att arbeta med frågor som rör demokrati och jag vet av erfarenhet att det kan leda till att elevers engagemang ökar, säger han. 

Visa att det går att påverka 

Det är fjärde gången som Cornelis Sundlöf är med och anordnar skolval. Ett viktigt syfte är enligt honom att undvika en känsla av maktlöshet bland ungdomar. 

-Många kan säkert känna att de bara är en liten pusselbit i det stora hela och att deras röst inte gör någon skillnad. Där måste vi visa att de visst kan vara med och påverka, oavsett om det handlar om att skriva medborgarförslag om trafikljus eller större frågor. Alla har en röst som räknas och det finns sätt att göra sig hörd, säger han. 

Att skolvalet fungerar precis som det riktiga riksdagsvalet bidrar till att skapa en känsla av att det är på riktigt, även om rösterna inte räknas in i den officiella statistiken. 

-Majoriteten av elevernas röster räknas inte i år men nästa gång det är val får många av dem rösta på riktigt. Politiker sneglar därför naturligtvis på hur det går i skolvalet, det ger indikationer på hur väl de lyckas nå ut med sin politik till en yngre generation. På så sätt kan man säga att elevernas röster har betydelse redan nu, säger Cornelis Sundlöf. 

Tips på vägen 

Vad ska man då tänka på när man arrangerar ett skolval? Cornelis Sundlöf ger några råd. 

-MUCF har mängder av bra material som man lätt kan komma igång med. De har checklistor med praktiska saker som man behöver fixa men också ett demokratipaket som man kan jobba med. Det finns lektionsförslag och olika typer av arbetsmaterial, så ett tips är att börja där, säger han. 

-Ett annat tips är att involvera en lite större grupp på skolan, även elever, så att det får en bred förankring. Har skolan en aktiv elevkår är det ju självklart att involvera dem från början. 

Anmäl er skola till skolvalet här!

Du kanske också är intresserad av