×
 

LBS-elev belönas med Sonja Kovalevsky-priset - vill revolutionera skolvärlden  

Tidigare LBS-eleven Hanna Lundgren belönas med Sonja Kovalevsky-priset 2021 för sitt gymnasiearbete i matematik vid LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg. Nu vill hon revolutionera skolvärlden - svensk skola måste bli bättre på att ta hand om särskilt begåvade elever.

Hanna Lundgren belönas med Sonja Kovalevskys pris för sitt gymnasiearbete i matematik vid LBS Göteborg.

– Jag visste att mitt gymnasiearbete var bra, men jag blev ändå överraskad. Jag har alltid tyckt om och räknat matte på fritiden, men det var först under mitt andra gymnasieår som jag tyckte att mina lärare förstod mig och gav mig möjlighet att utvecklas på riktigt, säger Hanna Lundgren. 

Hanna Lundgren tog studenten från teknikprogrammet med inriktning systemutveckling på LBS Göteborg i juni 2021. Hennes lärare Måns Svensson undervisade Hanna i matematik och konstruktion och handledde hennes prisade gymnasiearbete "Balanserade tal – en undersökning om de oupptäckta talen". 

– Det är ett privilegium att få arbeta med elever som brinner för problemlösning och som vill utveckla sin matematiska förmåga. Hanna är exceptionellt begåvad i matematik, det såg jag tidigt, säger Måns Svensson, lärare i matematik och konstruktion på LBS Göteborg. 

Genom skolans matematikklubb gav Måns Svensson sin elev möjlighet att  räkna högskolematematik från Chalmers och ta sig an svårare problem från matematiktävlingar. 

– LBS sponsrade även ett matematikläger för mig som arrangerades av Ung vetenskapssport. På lägret fick jag fick träffa likasinnade, det betydde mycket för min utveckling och mitt självförtroende, säger Hanna Lundgren. 

Mensas Gifted children program utvecklade skolans lärare

LBS Göteborg har som målsättning att kunna ta hand om och utmana alla elever, oavsett om de är särskilt begåvade eller om de behöver extra stöd för att klara studierna på gymnasiet. För att fördjupa sin kunskap om särskilt begåvade elever tog skolan hjälp av Mensas Gifted Children Program (GCP), som föreläste för skolans lärare om vad man behöver tänka på när man utformar undervisning för dessa elever.

– Många skolor behöver bli bättre på att identifiera och uppmärksamma elever med särskild begåvning och på att anpassa undervisningen så att den även passar dessa elever. Särskild begåvning kan också finnas med som förklaring till en problematisk skolgång. Om vi inser det kommer vi att kunna hjälpa fler elever i skolan än vad vi gör idag, säger Josefin Claesson, rektor på LBS Göteborg.

Särskilt begåvade elever behöver höras

Hanna Lundgren vill att fler elever med särskild begåvning höjer sina röster och berättar om sina svårigheter. Många barn blir idag lidande i onödan, och de riskerar en problematisk skolgång och att bli hemmasittare när skolan inte ser deras behov. 

– Mina lärare på grundskolan hade aldrig tid att utmana mig, det blev lättare för dem att avvisa mig, säger hon.  

– Jag tror att mina lärare på LBS har lärt sig mycket genom mig. Jag är ärlig och säger vad som fungerar, och jag kommer med egna förslag. Det är svårare för särbegåvade elever som inte är lika kommunikativa som jag, säger Hanna Lundgren.

Idag arbetar Hanna Lundgren som lärarassisten på en grundskola på Hisingen. 

– Mitt mål är att revolutionera skolvärlden, men jag vet inte riktigt vilken ingång jag ska ha. Det kan vara som politiker, lärare, rektor eller något annat. Skolan måste lära sig att hantera elever som jag, det står i skollagen, säger Hanna Lundgren.   

Om Sonja Kovalevsky-priset

Sonja Kovalevsky-priset delades ut på Malmö universitet i november på uppdrag av Nationalkommittén i matematik vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA). Priset är uppkallat efter Sonja Kovalevsky (1850 - 1891), framstående matematiker och den första kvinnliga professorn i matematik. Hon var verksam vid Stockholms universitet under åren 1883 - 1891.

Om LBS Kreativa Gymnasiet 

LBS Göteborg ligger i centrala Göteborg och har cirka 550 elever. Totalt finns det 18 gymnasieskolor som erbjuder högskoleförberedande utbildningar inom bland annat media, design, e-sport samt spel- och systemutveckling. LBS Kreativa Gymnasiet finns i Borås, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kungsbacka, Linköping, Lund, Kristianstad, Kungsbacka, Malmö, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Varberg, Växjö och Örebro.

Länkhänvisningar:

Läs mer om Mensa och GCP här: https://mensa.se/gcp-gifted-children-program/ 

Läs mer om LBS Kreativa Gymnasiet i Göteborg här: https://lbs.se/goteborg