×
 

Låt oss utveckla skolan tillsammans

Vi vill dra nytta av erfarenheterna från den pågående digitaliseringen för att utveckla den didaktiska mångsidigheten och förutsättningarna för elevers lärande. I det arbetet hoppas vi att Lärarförbundet och dess medlemmar vill samarbeta med oss.
Elev får distansundervisning i digitalt klassrum

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand skriver i en replik på vår debattartikel Efter kris kommer utveckling i skolan (2020-06-08) att digital undervisning på bredare front riskerar att leda till sämre likvärdighet och fallande skolresultat.

Låt oss först och främst klargöra att vi på inget sätt vill öppna upp för en riktning i skolan som riskerar detta. Digitalisering ska stötta, inte stjälpa skolan.

Jaara Åstrand skriver även att webbkameror inte kan ersätta mötet mellan lärare och elev. Den här vårterminen har vi fått en unik situation i och med coronakrisen och skolornas nya sätt att arbeta. All den här erfarenheten ska vi självklart dra nytta av och använda för att utveckla skolan. Det handlar alltså inte om att ersätta lärare, utan istället hitta nya sätt att stötta och underlätta lärares viktiga arbete. Här tror vi att lärarrollen kan utvecklas och stärkas genom den nya tekniken.

För oss är de viktigt att den digitala utvecklingen i skolan ska utgå från lärandet. Ett exempel är det Vinnovafinansierade projektet Swedish Edtest, som vi driver tillsammans med flera andra kommunala och fristående huvudmän. Det går ut på att stärka lärare i att välja och värdera digitala lärresurser och på det sättet driva kvalitet i lärandet. Såväl Skolverket som lärarfacken finns med i projektets referensgrupp.

Digitalisering är inte svart eller vitt, det finns många fördelar, men det finns också nackdelar. Det som varit bra och fungerat kan vi fortsätta utveckla. Vi ska självklart åtgärda det som inte varit bra.
Det finns delade meningar om hur väl distansundervisning i stor skala fungerar och här måste vi lära oss mer om hur vi kan stötta varje enskild elev och vilka undervisningssituationer som fungerar för olika typer av elever, ämnen och undervisningsmetoder. Det stämmer att det inte finns någon entydig forskning inom det här området. Men all forskning är en form av analys och utveckling. Här kan vi utifrån våra olika roller som huvudman och fackförbund stötta forskningen så vi hittar en bra väg framåt.

Vi hoppas att Lärarförbundet vill utveckla skolan med oss huvudmän. Det handlar om att med ny teknik hitta nya vägar framåt som är bra både för lärare och elever. För oss är det en självklarhet att det här utvecklingsarbetet ska ske gemensamt.

Det är viktigt att komma ihåg att utveckling inte går att backa. Här vill vi ta fasta på det utvecklingsskede vi har hamnat i. Precis som utbildningsminister Anna Ekström sa på förra veckans Skolahemma konferens är distansundervisningen här för att stanna i svensk skola. Låt oss därför samarbeta för att utveckla den på bästa möjliga sätt.

Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor
Christer Hammar, chef för AcadeMedia vuxenutbildning
Anders Haesert, utbildningsdirektör AcadeMedia EdTech
Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör Huddinge kommun
Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör Nacka kommun

Läs mer