×
 

Kvartalsrapport Januari - Mars 2003 AcadeMedia AB (publ)

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 ACADEMEDIA AB (PUBL) 22 april 2003 · Lönsamhet är högsta fokus i alla delar i koncernen · Inflyttning till nya, effektivare och billigare lokaler i Stockholm · Nettoomsättning för kvartal 1 uppgår till 23,0 Mkr (23,2 Mkr) · Rörelseresultat -8,0 Mkr (-2,8 Mkr) -7,7 Mkr (-1,9 Mkr) · Från och med kvartal 2 kommer kostnaderna att minska med 5 Mkr per kvartal · Förvärv av rörelsen i Computer Research AB, i februari 2003, och ARENA AB, i april 2003, vilket beräknas tillföra en sammanlagd årsomsättning under innevarande år på ca 11 Mkr · Orderstocken för AcadeMedia per 22 april 2003 uppgår till 81,4 Mkr (65,0 Mkr) · Förhandsbesked och optioner vid kvartalets utgång på 50,2 Mkr (54,5 Mkr) inom AcadeMedia Education och AcadeMedia Works För mer information vänligen kontakta: Lars G Mattsson, CEO Academedia AB (publ), lars.g.mattsson@academedia.se Telefon: +46 (0)8 562 156 10 Mobil: +46 (0)704 40 40 64 Adress: Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030815BIT00460/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030815BIT00460/wkr0002.pdf Hela rapporten