×
 

Konkurrensverket godkänner AcadeMedias förvärv av Swedish Education Group

Konkurrensverket har godkänt AcadeMedias förvärv av samtliga aktier i RE Skolor AB, ägare av Swedish Education Group AB. Förvärvet beräknas slutföras den 17 december 2020, i linje med tidigare kommunikation.

Förvärvet av Swedish Education Group kompletterar AcadeMedias befintliga verksamheter och stärker vår position på växande marknader inom gymnasieskola och yrkeshögskola. 2019/20 hade verksamheten en omsättning på cirka 360 MSEK och EBITDA på cirka 35 MSEK. Omsättningsfördelningen uppgår till 23 procent grundskoleverksamhet, 59 procent gymnasieverksamhet och 18 procent vuxenutbildning. Verksamheten bedrivs under varumärkena Cybergymnasiet, Donnergymnasiet, Snitz, Enskede Byskola, samt KYH.

Köpeskillingen för Swedish Education Group AB är 215 MSEK och kassa- och skuldfritt värde (Enterprise Value) uppgår till 185 MSEK.

För mer information, kontakta:

Kristofer Hammar, affärsutvecklingsdirektör
Telefon: +46 70-105 22 08
E-post: kristofer.hammar@academedia.se

Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se