×
 

Kommuniké: - Extra bolagsstämma i AcadeMedia AB (publ)

Enligt kallelse publicerad 24 augusti 2007 i Dagens Industri och Post o Inrikes tidningar, samt AcadeMedia hemsida, genomfördes den 10 september 2007 kl 17.00 en extra bolagstämma i AcadeMedia AB (publ). Den extra bolagstämman är föranledd av förvärvet av Ljud o Bildskolan (LBS) AB och Drottning Blankas Gymnasieskola AB (DB).