×
 

Kommentar om S förslag om vinstuttag

Socialdemokraternas partistyrelse har idag, den 21 september, lagt ett förslag till partiets kongress i november om att vinstuttag i skolan ska förbjudas. Förslaget har skapat många frågor från medarbetare, media och investerare.

Debatten om olika driftsformer inom skolan, och skolans finansiering är inte ny. Det är inte heller förslaget som nu läggs, det är tvärtom en känd politisk position som drivits på olika sätt inom Socialdemokraterna under många år. 

Det är sannolikt att förslaget kommer att antas på kongressen, och därmed bli en del av valrörelsen inför nästa års val. Det finns dock ingen utredning i frågan, inte heller något lagförslag, processen dit är också lång. Den regering som tillträder efter valet kommer att besluta om, och i så fall hur, man vill driva denna fråga.

Vi upplever varje dag många av de problem som den svenska skolan har. Inget av dessa problem löses med ett vinstuttagsförbud. Tvärtom behöver vi tillsammans hitta lösningar för att förbättra och utveckla den svenska skolan. Fristående skolor är här en tillgång i en sektor som växer. Att det är så visar inte minst det faktum att fler och fler väljer fristående skolor, i dag går närmare 400 000 elever i en sådan.