×
 

Kommentar om ny utredning om vinstutdelning

Regeringen meddelade i samband med Socialdemokraternas dag i Almedalen att en ny utredning tillsatts. Utredningens namn är ”En skola utan vinstintresse” och fokuserar på vinstutdelning inom flera olika skolformer.

-Den helt grundläggande frågan blir nu frågan om valfrihet. Vill Sveriges föräldrar och elever kunna välja en skola som passar just dem, måste friskolor som drivs som aktiebolag kunna dela ut pengar till ägarna. Den som startar en liten friskola behöver finansiering, att starta en skola är kostsamt och många ägare till små skolföretag har belånat sina hus när de startat sin skola, säger AcadeMedias VD, Marcus Strömberg.

-Även stora koncerner som AcadeMedia behöver ägare som är villiga att satsa kapital, vilket våra ägare gjort ett antal gånger. Våra ägare har satt in mer pengar i verksamheten än de fått tillbaka i form av utdelning. Att en aktieägare, oavsett om hen äger några få aktier, eller väldigt många, inte ska få ränta på de pengar hen satsat är orimligt.

AcadeMedias ägare har de senaste åren satt in 740 miljoner i bolaget, AcadeMedia har delat ut 475 miljoner totalt, första utdelningen gjordes 2019.

Utredaren ska föreslå hur ett förbud mot vinstutdelning från enskilda huvudmän för ett antal skolformer. Det gäller förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utredaren ska dessutom överväga om ett förbud mot vinstutdelning också bör omfatta enskilda huvudmän för förskola, och i så fall föreslå hur det kan införas.

I tidigare diskussioner om eventuella konsekvenser av kraftiga begränsningar har socialdemokratiska företrädare sällan tagit frågan om stängningar av skolor på allvar. I utredningsdirektiven står Detta (alltså förslaget, AcadeMedias anm) kan i sin tur sammantaget komma att påverka barnen och eleverna.”.   

-Insikten om att ett vinstutdelningsförbud kan komma att få stora konsekvenser är i och för sig bra. Här tror jag att Socialdemokraterna har all anledning att fundera över vilken reaktion som kommer när det blir tydligt vad det här kan betyda. 400 000 barn och elever går i fristående förskolor och skolor i dag, majoriteten av dem i verksamheter som direkt skulle påverkas, säger Marcus Strömberg.

För mer information kontakta:
Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör, 073 334 87 50, paula.hammerskog@academedia.se

Du kanske också är intresserad av