×
 

Kommentar från AcadeMedia efter skolminister Lotta Edholms presskonferens 7 juli 2023

Det mesta i de nya tilläggsdirektiven är kända sedan Tidö-avtalet och kan leda till ytterligare förutsägbarhet för friskolorna. Det är dock problematiskt att regeringen väljer att bortse från många av de utmaningar som finns inom skolan, att fokusera på driftsformer för friskolor löser inte skolans grundläggande problem.

De frågor kopplade till vinst som nu ska utredas bedöms inte påverka AcadeMedias långsiktiga verksamhet. Det uttalade syftet från regeringen är att ”oseriösa och olämpliga aktörer ska inte få förekomma inom skolväsendet”.

–Det är bra att regeringen lyfter kvalitetskraven så tydligt och att det gäller även kommunala huvudmän. Att man vill ha olika typer av sanktioner är självklart. Att kraven på ägare och ledning skärps är även det positivt för skolsektorn, säger Jonas Nordström, chefsjurist på AcadeMedia.

AcadeMedia har länge krävt en bred politisk överenskommelse om ett långsiktigt regelverk för friskolor. Det är dock problematiskt att regeringen väljer att bortse från alla de utmaningar som finns inom skolan, att fokusera på driftsformer för friskolor löser inte skolans grundläggande problem.

–Det är bekymmersamt att skolministern endast fokuserar på driftsformer när skolan har så mycket större och viktigare utmaningar. Regeringen borde, precis som nära en miljon föräldrar, snarare se friskolor som en resurs att fortsätta lösa de samhällsutmaningar vi står inför, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia.

Mycket av det som presenterades i dag fanns med redan i Tidöavtalet. AcadeMedias kommentar till det finns här: https://academedia.se/nyheter/academedia-kommenterar-den-tilltradande-regeringens-overenskommelse-om-skolan/

Utredningen ska vara klar den 28 februari 2025. Därefter ska lagförslag tas fram, detta ska därefter gå på remiss innan det läggs fram för omröstning i riksdagen.

Länk till presskonferensen: https://www.youtube.com/watch?v=xmbeKH-WffQ