×
 

Kollegial samverkan ger resultat på Framtidsgymnasiet i Nyköping     

Alla verksamheter utvecklas när medarbetare delar med sig av erfarenheter och lär sig nya saker tillsammans. Skolan är inget undantag - tvärtom. Forskning visar att det är avgörande för att nå goda resultat och kollegial samverkan är därför en av AcadeMediamodellens grundbultar.

På Framtidsgymnasiet i Nyköping har man hittat nyckeln till framgångsrikt samarbete mellan kollegor. Sedan flera år tillbaka inleds varje vecka med ett pedagogiskt forum där alla skolans medarbetare träffas för att jobba med aktuella frågor och identifierade utvecklingsområden. 

-För att få till ett bra samarbetsklimat på skolan krävs tillit och öppenhet mellan medarbetare. Det handlar om att bygga en kultur där det ses som självklart att både lära av varandra och lära sig nya saker tillsammans, säger Ann-Sofi Forsberg, rektor på Framtidsgymnasiet i Nyköping. 

Gemensamt lärande i vardagen 

På det pedagogiska forumet deltar lärare, speciallärare, kuratorer och skolledning. Ämnena varierar men tar alltid avstamp i skolans övergripande kvalitetsarbete.  

-Ena veckan kan vi jobba med hur vi bemöter våra elever och nästa vecka kan vi fokusera på hur vi vässar våra undervisningsmetoder. Ibland kan det vara mer riktad kompetensutveckling inom specifika områden som exempelvis betyg och bedömning, berättar Ann-Sofi Forsberg. 

-De pedagogiska forumen har blivit ett naturligt sätt för oss att jobba med gemensamt lärande i vardagen, säger hon. 

Delat ansvar 

Medarbetare turas om att hålla i de pedagogiska forumen och det finns alltid en tydlig koppling till de utvecklingsområden som skolan identifierat.  

-Tidigare var det ofta jag som höll i träffarna men idag tar fler ett stort ansvar. Vi ser också till att lyfta in aktuell forskning och goda exempel från andra skolor. Tillsammans diskuterar vi vad vi kan lära av det och hur vi kan omsätta det till vår verksamhet, säger Ann-Sofi Forsberg. 

På Framtidsgymnasiet i Nyköping läser eleverna både teoretiska och praktiska ämnen, vilket innebär att lärarna har olika bakgrund och kompetens. Det kan både vara en styrka och en utmaning, menar Ann-Sofi Forsberg. 

-Styrkan ligger i att vi alltid tänker brett, att vi har olika bakgrund gör att många tankar och perspektiv ryms under samma tak. En lärare som undervisar i en stor verkstad har andra förutsättningar än en lärare som undervisar i ett klassrum, säger hon. 

-De pedagogiska forumen bidrar därför inte bara till att vi lär oss av varandra, det ger också en ökad förståelse för att kollegor kan behöva möta olika typer av utmaningar eftersom undervisningssituationerna ser så olika ut. För oss är det extra viktigt att tillsammans reflektera kring vårt gemensamma uppdrag, säger hon. 

Goda resultat 

Ann-Sofi Forsberg menar att det välutvecklade samarbetet mellan kollegor starkt har bidragit till att alla eleverna på skolan når målen år efter år. 

-Det är definitivt en av flera viktiga pusselbitar, säger hon. Alla har saker att lära av varandra, oavsett om man är ny eller erfaren i yrket. När vi tar tillvara på varandras styrkor blir vi bättre tillsammans och det leder i sin tur till bättre undervisning för eleverna och att fler når en gymnasieexamen, säger Ann-Sofi Forsberg. 

Den här artikeln finns också med i AcadeMedias kvalitetsrapport för 2020/21. Länk till rapport.

Du kanske också är intresserad av