×
 

Klara Östra samarbetar med Framtidens Hus

Många elever saknar både stöd och studiero hemma. Klara Östra Gymnasium på Gärdet samarbetar med Framtidens Hus i Järva för att ge sina elever bättre förutsättningar i livet och med studierna på gymnasiet.

"Det är vårt ansvar att stötta våra unga på deras väg ut i arbetslivet. När vi gör det tillsammans blir det bättre för alla", säger Oliver Ylvenius, rektor på Klara Östra Gymnasium på Gärdet.

Framtidens Hus är en kommunal verksamhet som riktar sig mot unga i Husby och Rinkeby med fokus på lärande, arbete och meningsfull fritid. Arbetet handlar bland annat om att stärka tilliten till vuxna och ge eleverna trygga förebilder såväl i som utanför skolan. När studiementorerna märkte att många unga i Järvaområdet hade stora utmaningar i skolan kontaktade de gymnasieskolor med många elever från Rinkeby-Kista för ett samarbete. Syftet var att ge eleverna bättre förutsättningar att klara skolarbetet och hålla motivationen uppe. 

Den enda skolan som ville samarbeta

När Framtidens Hus sökte samarbeten utanför stadsdelen var Klara Östra på Gärdet den enda skolan som visade intresse. 

– Jag tackade ja för att Framtidens Hus står för ett bra koncept som handlar om samspel mellan utbildning, arbete och fritid. För oss blir det ett sätt att samverka med en stadsdel där flera av våra eleverna bor. Det är precis ett sådant helhetsgrepp som behövs, säger Oliver Ylvenius, rektor på Klara Teoretiska Gymnasium Stockholm Östra. 

Cirka 100 av de knappt 500 eleverna på Klara Östra kommer från Järvaområdet. Sedan tre år tillbaka har skolan arbetat aktivt för ökad studiero och bättre studieresultat. Genom samarbetet med Framtidens Hus har de kunnat utveckla arbetet ytterligare.

Egen lokal på skolan

När Klara Östra som enda skola tackade ja till ett samarbete med Framtidens Hus blev de en möjliggörare för hela projektet. När samarbetet inleddes kom studiementorerna från Framtidens Hus på besök och Oliver Ylvenius märkte direkt att de kände igen och klickade med flera av eleverna. 

– Jag visade dem en lokal som tidigare var mitt kontor och gav dem nycklarna nästan direkt. Gör er hemmastadda, sa jag, så tar vi det därifrån. Jag bestämde mig för att ha en öppen inställning, vi hade ingenting att förlora, säger Oliver Ylvenius. 

En förlängning av skolans arbete för bättre studieresultat 

Projektet har utvecklats över tid, idag kommer studiementerorna till Klara Östra två gånger i veckan för att hjälpa elever utifrån deras individuella behov och prioritera bland arbetsuppgifter. 

Framtidens Hus vänder sig till alla elever, oavsett mål och ambitioner. Utanför skoltid erbjuder de ungdomarna läxhjälp, simulering av högskoleprov, uppsatshjälp, mattestugor med mera. De hjälper också ungdomar ut i arbetslivet och erbjuder olika fritidsaktiviteter. 

På Klara Östra ser man samarbetet som ett led i skolans eget arbete för ökad studiero och studiemotivation. 

– Skolans eget elevhälsoteam gör ett fantastiskt jobb tillsammans med våra lärare. Under de senaste åren har vi gjort extra satsningar för ökad studiero och bättre studieresultat, och vi ser samarbetet med Framtidens Hus som en förlängning av det arbetet. De har möjlighet att följa eleverna även utanför skolans ramar, vilket gör att vi tillsammans kan ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt, säger Oliver Ylvenius.

Framtidens hus har möjlighet att följa eleverna även utanför skolans ramar, vilket gör att vi tillsammans kan ge eleverna så bra förutsättningar som möjligt.

Oliver Ylvenius, rektor KLARA Östra

Trygghet och goda förebilder ett gemensamt intresse

Framtidens Hus är ett bra komplement till Klara Östras förebyggande och främjande arbete med trygghet och studiero. När betygen kommer i juni går det att se mer mätbara resultat av projektet, men redan nu märks stor skillnad på skolan. Arbetet handlar inte minst om att skapa trygghet och stärka tilliten till vuxna genom att arbeta relationsbyggande och ge eleverna goda förebilder. 

– Det är fantastiskt att kunna gå i korridorerna och garva med eleverna. Ibland kan man få höra att man har en snygg kavaj på sig, och så lät det inte alltid tidigare. Samarbetet med Framtidens Hus har inte minst haft stor inverkan på jargongen, säger Oliver Ylvenius.

Oliver Ylvenius tycker att det behövs fler initiativ och som kan fungera som en brygga mellan skola och fritid. Han är även övertygad om att många skolor behöver jobba mer med trygghetsfrågor. 

 – Framtidens Hus är en fantastisk resurs för ungdomarna och vi är glada över att få samarbeta med en verksamhet som erbjuder bra stöd till eleverna både i och utanför skolan. Det är vårt ansvar som vuxna och samhälle att stötta våra unga på deras väg ut i arbetslivet. När vi gör det tillsammans blir det bättre för alla, säger Oliver Ylvenius.

För mer information om Klara Östra och deras verksamhet, kontakta rektor Oliver Ylvenius på oliver.ylvenius@klaragymnasium.se

Fakta: om Framtidens Hus

Framtidens Hus är en kommunal verksamhet i Husby som är inriktad på fritidsaktiviteter för unga mellan 16-19 år i stadsdelarna Rinkeby-Kista. Verksamheten har aktiviteter som teater, konstworkshops, temakvällar, prova på-kampsport, CV-workshops, ledarskapsutbildning, mentorsprogram, läxhjälp, konserter och mycket annat.

Fakta: om Klara Teoretiska Gymnasium

Den första KLARA-skolan startade 2001. Idag finns det elva Klara Teoretiska gymnasieskolor på sju orter i Sverige - Göteborg, Karlstad, Linköping, Malmö, Stockholm, Sundsvall och Västerås. Samtliga skolor har fokus på universitetsförberedande studier och socialt engagemang. 

Klara Teoretiska är en del av AcadeMedia som verkar inom för- och grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Totalt studerar idag cirka 40 000 gymnasieelever på någon av våra 150 gymnasieskolor. 

Du kanske också är intresserad av