×
 

Klara Gymnasium mäter matens klimatavtryck   

Hur stort klimatavtryck har en skollunch? Det ska medarbetare och elever på Klara Gymnasium bli mer medvetna om. Genom exakta beräkningar av olika måltiders klimatpåverkan hoppas man på sikt kunna minska skolornas CO2-utsläpp.

-Vi gör detta för att tydligt kunna visualisera vilken klimatpåverkan vår skolmat har. I ett första steg handlar det om att bli mer medvetna, men det blir också ett bra pedagogiskt verktyg i undervisningen, säger Pernilla Engqvist Widegren, skolchef för Klara Gymnasium. 

Alla skolor deltar 

Klara har tolv gymnasieskolor och alla deltar i satsningen. Hållbar utveckling är ett av Klaras fokusområden och en viktig del i det arbetet är att öka medvetenheten om klimatfrågor. 

-Framför allt hos elever givetvis, men också hos till exempel matleverantörer. Att kunna redovisa vilket klimatavtryck en specifik måltid har gör att det blir väldigt konkret och greppbart, säger Pernilla Engqvist Widegren. 

Beräkningarna görs av ett företag som heter Klimato och de baseras på ingredienser, produktionsmetod och ursprungsland. Med hjälp av olika typer av presentationsmaterial kan resultaten visualiseras för eleverna i skolrestaurangen.  

Klara Östra i Stockholm var en av de skolor som kom igång först. 

-Verktyget passar vårt koncept väldigt bra, vi har skapat snygga och pedagogiska menyer med CO2-märkning. Detta har hjälpt till att öka medvetenheten hos vår matleverantör och bidragit till att få eleverna att tänka mer klimatsmart, säger Oliver Ylvenius, rektor på Klara Östra. 

“Ökat engagemang bland elever” 

På Klara Gymnasium i Sundsvall har man redan satt upp ett långsiktigt mål. 

-Vi vill bidra till att minska klimatpåverkan från mat i Sverige genom att välja måltider som släpper ut mindre än 0,5 kg CO2e. Vi kommer bland annat att följa upp om fler elever väljer vegetariska alternativ, säger skolans rektor Linda Fisher. 

Saga Nyberg som läser sista året på Klara i Sundsvall tycker att det är bra att skolan börjar mäta måltidernas klimatavtryck. 

-Det är inte hållbart att inte mäta, alla har ett ansvar att ta reda på hur ens klimatavtryck ser ut. Om man inte vet det kan man inte göra något åt det. Jag väljer alltid mat efter vilket avtryck den har och jag förstår inte varför man inte skulle göra det. Vi har bara en jord men lever som om vi hade tio, säger hon. 

Linda Fisher märker tydligt att elever engagerar sig allt mer i de här frågorna. 

-Den kollektiva förståelsen för att hållbarhet är viktigt ökar. Det finns också en större medvetenhet kring att de val man själv gör har betydelse, och att man kan vara med och påverka andra i rätt riktning, säger hon. 

Lästips: 

Vad betyder CO2e? Läs mer på WWF:s webbsida

Du kanske också är intresserad av