×
 

Karl Sandlund tillträder som COO på AcadeMedia

Karl Sandlund tillträder en nyinrättad roll som COO, chef för den operativa verksamheten, inom AcadeMedia och kommer därmed att ingå i AcadeMedias koncernledning. AcadeMedia har under de senaste åren haft en betydande tillväxt och som ett led i att förstärka och utveckla ledningsfunktionen inrättas denna ny roll.

-Det är med stor glädje jag välkomnar Karl som ny operativ direktör på AcadeMedia och som en del av vår koncernledning. Karls omvittnade goda ledaregenskaper och erfarenhet av att driva förändringsarbete kommer att vara viktiga för AcadeMedias framtida utveckling, säger Marcus Strömberg, VD.

Karl Sandlund arbetar idag som Chief Commercial Officer på SAS. Han har arbetat på SAS sedan 2004 i en rad olika ledande befattningar och har suttit i SAS koncernledning sedan 2014. Karl Sandlund är civilingenjör i Industriell ekonomi från Tekniska Högskolan vid Linköpings Universitet.

-Jag ser verkligen fram emot att få vara med på den resa AcadeMedia gör för att säkra en högkvalitativ utbildningssektor för alla. Jag har mycket att lära om sektorn, samtidigt som jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och kunskap. Det ska bli väldigt roligt och spännande att få vara del av en organisation som hela tiden vill förändras och göra bättre, och alltid tar ett stort samhällsansvar, säger Karl Sandlund.

Karl Sandlund kommer att tillträda sin befattning senast den 4 oktober.

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se