×
 

Johan Hedlund stärker elevernas självförtroende med musik

Johan Hedlund, klasslärare i årskurs 4 på Noblaskolan i Västerås har belönats med Västerås stads pedagogiska pris för att han med musikens hjälp stärker elevernas självförtroende och vi-känsla.

– Att bli nominerad tycker jag känns helt fantastiskt. Sen att vinna, det finns inga ord. Jag är glad, fantastiskt glad. Det här motiverar mig att göra mer av det jag gör och sprida musik och glädje, säger Johan Hedlund.

För sina insatser med musik i undervisningen har nu Johan Hedlund tilldelats Västerås stads pedagogiska pris på 25 000 kronor. Pengarna ska gå till fortbildning, studieresa eller något liknande.

Musiken tränar minnet

Musik har varit ett självklart inslag i Johans undervisning under lång tid. Redan under studietiden på lärarhögskolan utforskade han fördelarna med musik i undervisningen. Den forskning han hittade och sedan skrev om i sin c-uppsats handlar om hur musiken medicinskt påverkar kroppen när man sjunger tillsammans.

Idag sjunger han varje dag med eleverna och tillsammans skriver de också minst en låt varje vecka. Låtarna sätts sedan upp på en sångvägg. Det här är ett sätt att skapa trygghet, höja gemenskapen och att träna minnet, berättar han.

– Vid ett tillfälle märkte jag att flera elever i klassen hade lite svårt att sätta punkt och använda stor bokstav. Då skrev jag en låt om det och nu sjunger vi den ofta. Nu kommer alla ihåg när man ska sätta punkt och använda stor bokstav. Att arbeta med musik har gett resultat i alla grupper jag undervisat.

Prispengarna kommer att gå till fortsatt arbete med att utveckla undervisningen med musik.

– Jag föreläser om musik i undervisningen. För prispengarna kommer jag att läsa en kurs i retorik och även kanske någon kurs inom ledarskap, eller något mer om hur man kan använda musik i undervisningen.

Fakta: Västerås stads pedagogiska pris

Pedagogiska priset delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna vid tre ceremonier. Priset på 25 000 kronor ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

I Grundskolenämndens nominering för Johan Hedlund står:

“För din förmåga att med musik engagera och undervisa eleverna. Genom musiken stärks elevernas självförtroende och vi-känsla samtidigt som konflikterna dör ut. De välplanerade och i läroplanen förankrade lektionerna gör det här till mycket mer än ett roligt inslag. Du visar att musik är ett verktyg för inlärning och att befästa kunskap.”