×
 

Innovitaskolornas elever har rörelse på schemat

Forskning visar både att svenska barn rör sig för lite och att rörelse är framgångsfaktorer för barns utveckling och lärande. Utifrån detta skapades "Balance" på Innovitaskolorna som en språngbräda för att barn och elever ska utveckla en hälsosam livsstil under sin skolgång.
Innovitaskolan Segeltorp

Elever på Innovitaskolan Segeltorp utanför Stockholm utövar yoga.

Välmående bidrar till bättre inlärning

– Att vi satsar på barnens välmående är en självklarhet, det är så mycket mer än idrott, för oss handlar det om stärka barnens fysiska och mentala hälsa. I förlängningen är målet att skapa en livsstil som håller livet ut, säger Jessica Mozakka som är utbildningsdirektör på Innovitaskolan. 

"Balance" är framtaget utifrån forskning och beprövad erfarenhet från pedagoger, rektorer och elevhälsan för alla 28 enheter inom Innovitaskolan.

Rektor Jenny Kjellberg på Innovitaskolan i Vendelsö är ansvarig för hur samtliga grundskolor arbetar med rörelse och välmående, från förskola till årskurs nio.

– Vi ser att alla elever gynnas av när det finns styrda rastaktiviteter och att de både får lära sig och utöva mental träning och avslappning. Det skapar studiero i klassrummet och vi ser en ökad inlärnings- och prestationsförmåga bland eleverna, säger Jenny Kjellberg. 

Varje skoldag innehåller fysiska aktiviteter och på fritidshemmen och fritidsklubbarna får eleverna möjligheten att testa flera olika idrottsaktiviteter. Att erbjuda hälsosamma måltider och mellanmål är också avgörande för att barnen ska orka hela dagen. 

– Det är härligt att arbeta med något som verkligen gör skillnad i välmående för våra elever men också för våra medarbetare. Det påverkar helt klart vår gemensamma arbetsmiljö till det bättre, säger Jenny Kjellberg.

Mindful Monday, brainbreaks och fredagsfys

På varje Innovitaskola finns det pedagoger som är Balance-ansvariga och som utformar arbetssättet för just på deras skola. Varje vecka anordnas aktiviteter som exempelvis ”brain breaks” under lektionstid, ”mindful måndag” och ”fredagsfys”. Två gånger per år utmanar anordnas Scriin-race på skolorna, där eleverna utmanar sig själva och varandra. Elevernas fysiska aktiviteter registreras genom en Scriinmätare, vilket leder till aktivitetspoäng baserade på FN:s mål om fysiska aktiviteter 60 minuter per dag. 

– Vi vill att varje elev ska hitta något som de tycker är kul. Våra pedagoger har tillgång till en hubb där vi delar både inspiration och olika upplägg för att förse eleverna med allt vad Balance innebär - från yoga och avslappning till aktiva lekar, avslutar Jenny Kjellberg. 

Klicka på länken för att se Djungelyoga med Therese som Innovitaskolornas elever tar del av.


Detta är “Balance” på Innovitaskolan

Syfte: Ge verktyg till eleverna för ett välmående och hälsosamt liv. Balance lägger grunden för att öka prestationsförmågan och minska stress genom att skapa förståelse för vikten av rörelse och avslappning.

Mål: Lägga grunden för en hälsosam livsstil under elevernas skolgång, där fysisk aktivitet är en naturlig del av dagen. Ge verktyg till mental träning och möjligheter att testa olika idrottsaktiviteter på fritidshemmen.

Kompetenser: Här fokuserar skolorna på personliga och sociala kompetenser. Barn och elever utvecklar kompetensen att lära sig att lära, både om sig själva, sin hälsa och sitt välbefinnande.


Mer om Balance på Innovitaskolan finns att läsa här

Fakta: Om Innovitaskolan

Innovitaskolan består av 28 grundskolor varav 14 med integrerade förskolor. Skolorna utgår från EU:s nyckelkompetenser för ett livslångt lärande och kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder. 

Du kanske också är intresserad av