×
 

Innovitaskolan Söderby hissar Grön flagg: "Barnen ska förvalta jordklotet"

Efter ett år med hållbarhet på schemat har Innovitaskolan Söderby blivit certifierade med ”Grön flagg” av miljöstiftelsen Håll Sverige Rent. Ett forskningsbaserat utbildningsprogram för att engagera och utbilda eleverna i hållbar utveckling.

Pernilla Johansson, Fritidspedagog och Sirkka Aho, Speciallärare

—Det känns jätteskönt! Det har varit ett hårt jobb att få ihop logistiken då det är vårt första år med det här arbetet. Jag tror att nästa läsår kommer att kännas smidigare nu när vi har hittat ett arbetssätt som funkar, säger Sirkka Aho, speciallärare på Innovitaskolan Söderby.

Kläder, matsvinn och papper

Skolan har under hela läsåret arbetat med utbildningsprogrammet Grön flagg som utgår från FN:s 17 globala mål. I år har Innovitaskolan Söderby valt att fokusera på tre huvudområden: Kläder, matsvinn och papper.

— Vi har jobbat med miljöfrågor under några år men i år kändes som rätt tid för Grön Flagg. I och med att det är så strukturerat och forskningsbaserat känns det som ett bra verktyg att jobba med.

Alla på skolan och fritids har inkluderats i arbetet, både elever, pedagoger, kök och vaktmästare. Hållbarhetsarbetet har knutit an till flera ämnen, bland andra NO, SO, matematik, svenska och bild.

— Inför nästa år kommer vi att försöka synka våra Grön Flagg-mål så att de går hand i hand med alla Innovita Skills": Explore, Innovate och Balance.

"Det stora börjar i det lilla"

När vi frågar Sirkka varför hon tycker att det här arbetet är viktigt säger hon:

— Därför att vi vuxna kör på i våra vanor, vi är vanemänniskor. Och när vi inte längre finns ska barnen förvalta jordklotet. Fortsätter vi i Sverige som vi gör nu kommer det inte att funka, då behöver vi fyra jordklot och det har vi inte. Vi måste öka medvetenheten och förändra på lång sikt. Som jag brukar säga: Det stora börjar i det lilla.

Du kanske också är intresserad av