×
 

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation av AcadeMedias kvartalsrapport, juli – december 2023/24

Den 1 februari klockan 08.00 publiceras AcadeMedias rapport för det andra kvartalet 2023/24. Klockan 09.30 samma dag håller vi en webbsänd telefonkonferens där tillförordnad VD Katarina Wilson presenterar rapporten tillsammans med tillförordnad CFO Hanna Clausén. Presentationen och efterföljande frågestund sker på engelska.

För att delta via telefon registrerar du dig via denna länk: https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5009369

Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till telefonkonferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.

För att ta del av presentationen och delta via webcasten gå in på länken nedan.
ttps://ir.financialhearings.com/academedia-q2-report-2024

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://academedia.se/investerare/rapporter-och-presentationer/

Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.

Välkomna!

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se