×
 

Inbjudan till presentation av bokslutskommuniké för 2009

AcadeMedias VD, Marcus Strömberg och CFO, Mats Påhlson kommer att presentera bokslutsrapporten, samt ge en utförlig presentation av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. – Utbildningssektorn fortsätter att öppnas upp och utvecklas nu i snabb takt, och anses av många vara en av Sveriges mest spännande branscher. AcadeMedia är det största företaget inom utbildningssektorn i Sverige. Vi vill dessutom vara det ledande företaget, och en förebild som driver utvecklingen framåt, säger Marcus Strömberg. Tid: fredag den 12 februari kl 8.30 Plats: T-House, Engelbrektsplan 1, Stockholm Publicering av rapporten beräknas ske kl. 15.00 den 11 februari. Vänligen meddela ditt deltagande till Eva Appelgren 070 440 40 50, eva.appelgren@academedia.se