×
 

Inbjudan till presentation av AcadeMedias bokslutskommuniké juli – juni 2015/16

Presentationen sker på engelska och går att följa på webben eller via telefon. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via telefonkonferensen.

För att delta i konferensen, ring in på något av nedanstående nummer senast tio minuter innan konferensen börjar:

  • SE: +46 8 5664 2662
  • UK: +44 20 3008 9806

Du kan följa presentationen och konferensen på följande webblänk:
https://wonderland.videosync.fi/2016-08-30-academedia-q2-report

Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt innan konferensen börjar på AcadeMedias webbsida via: https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/presentationer/. Här kommer det också vara möjligt att se den inspelade versionen av webbsändningen i efterhand.


För mer information, kontakta:
Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: 0763-111 242
E-post: christian.hall@academedia.se


Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2014/15 gick drygt 62 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2014/15 cirka 400 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. I februari 2016 tog AcadeMedia även ett första steg i bolagets expansion utanför Skandinavien genom förvärvet av Joki med sju förskolor och cirka 450 barn i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se  

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 augusti 2016 kl. 08:00 CET.