×
 

Inbjudan till bokslutspresentation och kapitalmarknads-seminarium

AcadeMedia bjuder in investerare och media till en websänd bokslutspresentation med efterföljande kapitalmarknadsseminarium. Fokus för seminariet är den snabbt växande europeiska förskolemarknaden och AcadeMedias strategi och möjligheter till lönsam tillväxt.

Den 29 augusti klockan 08.00 publiceras AcadeMedias bokslutskommuniké 2018/19. Mellan klockan 09.30 och 10.30 samma dag presenteras kommunikén på AcadeMedias huvudkontor på Adolf Fredriks Kyrkogata 2 i centrala Stockholm. Presentationen sänds även via webcast med möjlighet att ställa frågor.

Direkt efter presentationen av kommunikén håller AcadeMedia ett kapitalmarknads-seminarium mellan 10:45 och 13:00 i AcadeMedias lokaler. Fokus för seminariet är den snabbt växande europeiska förskolemarknaden och AcadeMedias potential och strategi för att skapa lönsam tillväxt. Seminariet kommer även det att livesändas.

Presentationerna kommer att hållas av VD och koncernchef Marcus Strömberg, CFO Eola Runsten, tillsammans med de andra medlemmar ur AcadeMedias koncernledning som leder det nya internationella förskolesegmentet.

Anmälan kan ske redan nu till lena.algotsson@academedia.se. Mer information och en formell inbjudan med möjlighet till registrering kommer att skickas ut samt publiceras på AcadeMedias hemsida för investerare i god tid före eventet.

Seminariet är begränsat till representanter från finansmarknad och media. Presentationerna sker på engelska. Efter seminariet kommer presentationerna att vara tillgängliga på AcadeMedias hemsida https://corporate.academedia.se/

Välkomna!

För mer information, kontakta:
Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 42 40
E-post: eola.runsten@academedia.se 

Hanna Clausén, IR-kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-mail: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 500 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 179 900 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på https://corporate.academedia.se/