×
 

I dag publiceras AcadeMedias årsredovisning och hållbarhetsrapportAcadeMedias VD Marcus Strömberg:

– Utbildning handlar om att ge människor möjlighet att forma sin framtid och tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle. Det är det vi brinner för och som stor fristående utbildningsaktör har vi ett särskilt ansvar att skapa samhällsnytta. Det gör våra mer än 15 000 medarbetare varje dag, säger Marcus Strömberg.

– När föräldrar, elever och deltagare väljer AcadeMedia ger de oss ett stort förtroende som vi måste förvalta på bästa sätt. Vårt uppdrag är att leverera utbildningar av hög kvalitet och det är bara genom att göra det som vi kan bli framgångsrika. Därför kommer kvalitet alltid att vara vårt huvudfokus, säger Marcus Strömberg.

Investerar för framtiden

Under förra verksamhetsåret gick 173 400 barn, elever och deltagare i AcadeMedias verksamheter. Antalet förskolor, skolor och vuxenutbildningar uppgick till 634. Omsättningen var 10,8 miljarder och vinsten 430 miljoner. Det finns ett stort behov av att bygga ut antalet utbildningsplatser både i Sverige och i övriga länder där AcadeMedia verkar. AcadeMedia vill ta sitt ansvar och bidra till denna expansion och utbyggnad. Styrelsen föreslår därför att vinsten återinvesteras i bolaget och att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017/18.

– Behovet av investeringar i kunskap har nog aldrig varit större än nu och vi vill ta vårt ansvar, exempelvis när det gäller att skapa fler utbildningsplatser. Det behövs fler gymnasieskolor i Sveriges storstäder och i Tyskland behöver 300 000 barn en förskoleplats. Vi ser också ett ökat behov av lärlingsutbildningar på gymnasiet, vår ambition är att leda utvecklingen av sådana i Sverige, säger Marcus Strömberg.

– Det känns väldigt bra att vi har kapacitet att göra skillnad på så många olika fronter och för så många människor. Vårt fokus på kvalitet och utveckling, i kombination med vårt breda utbud av utbildningar, gör oss väl rustade för framtiden, säger han.

AcadeMedias bidrag till ett hållbart samhälle

En nyhet i årets årsredovisning är koncernens hållbarhetsrapport.

– Vår kärnverksamhet är ju att leverera utbildningar av hög kvalitet, det är vårt viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle. God utbildning för alla är ett av FN:s globala mål för att främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, säger Marcus Strömberg.

AcadeMedia har valt att dela in koncernens hållbarhetsarbete i fyra huvudområden: kvalitet, medarbetare, transparens och miljö.

– Vårt hållbarhetsarbete består av många olika delar, alltifrån hur vi säkerställer och utvecklar kvaliteten i våra utbildningar till hur vi skapar goda förutsättningar för våra medarbetare att trivas och lyckas med sina uppdrag. Det handlar också om hur öppna vi som organisation är gentemot vår omvärld och om hur vi jobbar med inköp av till exempel mat, möbler och städning ur ett rent miljömässigt perspektiv, säger Marcus Strömberg.

Nu finns AcadeMedias årsredovisning för 2017/18 tillgänglig på företagets webbsida. Hållbarhetsrapporten presenteras på sidorna 27-43.
https://corporate.academedia.se/finansiell-information/finansiella-rapporter/

Aktieägare och andra intressenter som vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen hem i brevlådan kan naturligtvis få det. Mejla till navet@academedia.se

Operationella nyckeltal för verksamhetsåret 2017/18 (årssnitt)
Antal medarbetare: 15 900
Antal förskolor i Sverige: 154
Antal förskolor i Norge: 100
Antal förskolor i Tyskland: 23
Antal grundskolor: 75
Antal gymnasieskolor: 133
Antal enheter för vuxenutbildning: 150

Finansiella nyckeltal
Nettoomsättning: 10,8 miljarder
Rörelseresultat: 622 miljoner
Nettoresultat: 430 miljoner

För mer information, kontakta:

Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: +46 8 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se