×
 

Hur ser skolan ut år 2033?

-Det finns absolut områden där det inom svensk skola finns problem, men det är också väldigt mycket som är bra. Petter Brobacke, utvecklingschef på AcadeMedia Academy, var under onsdagseftermiddagen med i ett seminarium i Almedalen: ”Inför 2033 – hur organiserar vi framtidens skola?”

Bakom rubriken dolde sig ett riktigt intressant ämne. Idag går var sjätte elev ut grundskolan utan gymnasiebehörighet och den arbetsföra delen av befolkningen minskar. Vi har stora problem med kompetensförsörjningen - hur kan skolan förändras för att lösa dessa problem?

Med på seminariet var också Josefine Fälth, ordförande i Sveriges Elevkårer. Hennes svar på frågan hur skolan ska vara 2033 gick inte att missförstå.

-2033 står det inte bara i skollagen att skolan ska vara likvärdig. Skolan är också likvärdig. Alla elever klarar grundskolan och gymnasiet. Politikerna kan prata med varandra om hur skolan ska vara, de pratar inte förbi varandra. Dessutom lyssnar alla på professionen och på eleverna, sa hon och fick de runt 50 åhörarna att nicka instämmande.

Petter Brobacke lyfte i sin framtidsbild en skola som 2033 har löst några av de utmaningar vi har idag. Han pekade bland annat på den psykiska ohälsan, de stora skillnaderna mellan olika skolor och de otydligheter som finns i kunskapskrav och betygssättning. Men han ser också framför sig en skola som kan hjälpa oss att möta de stora utmaningar som våra samhällen står inför.

-Om vi till 2033 ska ha kommit en längre bit på vägen i att lösa de enorma utmaningar som vi står inför idag kopplat till en klimatomställning och att stärka demokratin i världen måste vi ha en skola där alla elever lyckas. Vi behöver både lägga grunden genom kunskaper inom viktiga ämnen men också stärka eleverna med färdigheter som att omsätta kunskaperna till handling och samarbete, säger han.

-Det räcker dock inte med tydliga mål eller enklare styrdokument, vi måste också hela tiden utveckla lärarprofessionen, vi måste ha riktigt bra ledare i skolan, först då kan vi får en likvärdig utbildning på riktigt.

En skolform som det talats ganska lite om under Almedalsveckan är förskolan. Ändå är det där allt börjar, det är där grunden till en god utbildning läggs.

-Det är i förskolan man lär sig att hämta in kunskap, det är där man lär sig vad nyfikenhet faktiskt kan leda till. Dt får vi aldrig glömma, säger Petter Brobacke.