×
 

Högsta förvaltningsdomstolen bekräftar tilldelningsbeslut för kommunal vuxenutbildning – AcadeMedia och Stockholms stad kan nu teckna avtal

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att den avslår ansökningarna om överprövning av upphandlingen för kommunal vuxenutbildning. Utfallet innebär att AcadeMedias bolag som deltagit i upphandlingen kan påbörja avtalsteckning med Stockholms stad.

Som framgick i pressmeddelandet den 22 november 2019 är detta ersättningskontrakt för AcadeMedia. De befintliga kontrakten med Stockholms stad omsätter idag cirka 180 MSEK per år och de nya kontrakten beräknas ligga i nivå med tidigare år. Avtalet löper i två år med en förlängsningsoption på ytterligare två år. Sammantaget sträcker sig avtalet från den 1 januari 2021 till den 31 december 2024 som längst. Utvärderingsgrund för tilldelning har varit kvalitet och fasta priser.

- Vi är glada att vi nu har de långsiktiga förutsättningarna att tillsammans med Stockholm stad möta de samhällsutmaningar vi har framför oss. I coronapandemins spår ökar arbetslösheten snabbt, särskild bland unga och utrikes födda. Komvux spelar en viktig roll för att stärka omställningsförmågan hos de som har blivit eller riskerar att bli arbetslösa, påskynda integrationen samt lösa näringslivets och stadens kompetensbehov, säger Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning.

Fakta: De bolag inom AcadeMedia som ingått avtal med Stockholms stad är Eductus, Hermods, Kompetensutvecklingsinstitutet, Movant och NTI-skolan.

För mer information, kontakta:
Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se  

Hanna Clausén, IR kontakt
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 900 medarbetare på våra drygt 660 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 180 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se