×
 

Hjärnstarkpromenader - ett lärarinitiativ från Gävle      

NTI Vetenskapsgymnasiet i Gävle har schemalagt promenader för alla elever på skolan två gånger per dag. Initiativet kommer från Peter Norberg, skolans lärare i biologi, hälsa och idrott. Nu hoppas skolan att fler ska hänga på idén.

– Det var dags att testa nya vägar och visa att vi tar stillasittandet och dess konsekvenser på allvar. Forskningen talar sitt tydliga språk, nu tar vi vårt ansvar och ser till att alla våra elever rör på sig varenda dag, säger Peter Norberg. 

Positiv påverkan på hälsa och skolarbete 

Våren 2021 introducerade Peter Norberg “hjärnstarkpromenader” för sina elever på NTI Vetenskapsgymnasiet i Gävle. Som gymnasielärare hade han noterat att unga är allt mer stillasittande, med försämrad mental hälsa som direkt följd. 

– Gymnasietiden sätter hård press på unga att prestera på hög nivå under lång tid, här kan fysisk aktivitet ha positiva effekter på både hälsa och akademiska resultat. Fysisk aktivitet borde därför vara ett givet inslag i alla elevers vardag, säger Peter Norberg. 

Skolan har under hösten tagit steget fullt ut genom att schemalägga två promenader per dag för alla skolans elever och lärare. Promenaderna är schemalagda för både elever och lärare och sker två gånger per dag. De tar då cirka 10-15 minuter av lektionen i anspråk, minuter som är väl investerade enligt Karolina Häägg Franzén som är rektor på gymnasieskolan i Gävle.

– Vi tror att detta kommer att ge ett positivt utfall i elevernas prestationer i klassrummet och vi vet att det samtidigt kommer att förbättra både deras psykiska och fysiska hälsa. Den förbättrade hälsan kommer i sin tur att ge starkare individer som kan möta vardagens krav på prestationer av alla slag, säger Karolina Häägg Franzén.

Webbinarium ska sprida initiativet till andra skolor

Under hösten har skolan uppvaktats av regeringens kommitté för främjandet av ökad fysisk aktivitet, med en förfrågan om att delta i programmet Kraftsamling för främjandet av ökad fysisk aktivitet. Här berättar skolan hur de jobbar för att integrera rörelse i elevernas skoldag. Webbinariet hölls den 12 oktober på GIH i Stockholm med Carolina Klüft från Generation Pep som moderator. Filmen från webbinariet kommer att distribueras till alla gymnasieskolor i landet via Skolverket, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Friskolornas riksförbund. Här uppmanar NTI Vetenskap Gymnasiet I Gävle alla skolor att ta ansvar för elevernas välmående.  

– Här har vi ett fint exempel på hur en initiativrik lärare lagt till ett viktigt element som främjar både kropp och knopp till elevernas skolvardag. Skolans rektor har sedan skapat förutsättningar för alla medarbetare att delta, säger Sarah Stridfeldt, skolchef för NTI Gymnasiet. 

Utöver samarbetet med Generation Pep har Peter Norberg även varit aktiv i NTI Gymnasiets satsning på egna innovationer genom NTI Inkubator. Här kan hjärnstarkpromenaderna utvecklas till en klassrums-app som hela skolsverige på sikt kan ta del av.  

Läs mer om hjärnstarkpromenaderna på Generation Pep hemsida.