×
 

Hållbar utveckling - undervisning och lärande i praktiken

För att inspirera i hållbarhetsarbetet i landets skolor bidrar AcadeMedia Academy med denna utbildningsinsats, om hur lärare kan arbeta med hållbar utveckling i praktiken.

Tillsammans med föreläsaren, författaren och läraren Charlotta Granath har AcadeMedia Academy tagit fram en filmserie med inspiration och mycket konkreta exempel för undervisning som på olika vis bearbetar FN:s globala mål.  

Serien består av fyra filmer. En introduktionsfilm där Academys utvecklingschef Petter Brobacke samtalar med Charlotta om vikten av lärande för hållbar utveckling, samt tre filmer baserade på Charlottas bok "Lärarnas Agenda 2030 - så kan du utbilda om de globala målen".  

Utbildningen riktar sig i huvudsak till grundskole- och gymnasielärare, men även pedagogisk personal inom förskola och vuxenutbildning kan finna konkreta exempel att omsätta i sin egen undervisning.  

Mer inspiration från Academy

Utmanande samtal
Öppna utbildningar 21 september 2021

Utmanande samtal

Råd för att förbereda och genomföra utma...

Att leda i lågintensiva kriser
Öppna utbildningar 21 september 2021

Att leda i lågintensiva kriser

Fyra filmer om att leda i lågintensiva k...

Närvarolyftet
Öppna utbildningar 20 september 2021

Närvarolyftet

Modell och material för proaktivt närvar...