×
 

Hållbar stadsutveckling – avgörande för att möta framtidens klimatutmaningar   

Genom att skapa livskraftiga och hållbara städer höjs livskvaliteten för dess invånare, samtidigt som miljön bevaras och ekonomisk tillväxt främjas. De miljöproblem som idag drabbar städerna gör att frågor om hållbarhet ställs på sin spets.

För att bidra till mer hållbara städer i framtiden erbjuder Hermods Yrkeshögskola den ettåriga utbildningen Green Urban Development/Hållbar stadsutveckling. 

- Utbildningen riktar sig främst till tjänstemän inom kommun med ansvar för upphandling och planering av skötsel och dylikt, såsom gatu- eller parkkontoret. Men också till exempelvis trädgårdsmästare, landskapsarkitekter, trädgårdsingenjörer och personer inom fastighetsbranschen. Helt enkelt personer som vill och kan vara med och påverka den gröna och urbana utvecklingen i våra städer, säger Jacqueline Lindahl, utbildningsledare på Hermods Yrkeshögskola.  

Begreppet hållbar stadsutveckling omfattar både sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, där målet är att skapa balans mellan dessa för att bygga en hållbar framtid. Ämnet hållbar stadsutveckling diskuteras även ur en rad olika aspekter under pågående Almedalsvecka vilket gör utbildningen än mer aktuell.

Tidigare yrkeserfarenhet kombineras med ny kunskap

Utbildningen ger deltagarna förutsättningar att skapa och driva klimatvänliga projekt inom ramen för sitt arbete. För att skapa en hållbar stad behövs samarbete och kompetens inom olika områden. I utbildningen som drivs av Hermods Yrkeshögskola hålls flera av kurserna tillsammans med företag och organisationer i branschen. 

- För att stadsutvecklingen ska vara hållbar och stå emot klimatförändringarna i framtiden krävs samarbete och en gemensam målbild för att stärka urbana ekosystemtjänster och implementera grönska i våra städer. Den här utbildningen ser vi som en del av lösningen då det saknas nyckelpersoner med översikt över de blågröna lösningarna både i kommuner, hos fastighetsägare och i stora konsultbolag", säger Helen Johansson, VD på Scandinavian Green Roof Institute (SGRI). 

Scandinavian Green Roof Institute (SGRI) ägs av en ideell förening som verkar som ett kompetenscenter för urbana blågröna lösningar och ekosystemtjänster sedan 2001. SGRI har varit delaktiga i utvecklingen av utbildningen och har också varit ansvariga för en av delkurserna. Grönblå infrastruktur (GBI) är ett begrepp som används för en rad olika anläggning­ar som kombinerar vegetation och dagvattenhantering i stadsmiljön. 

Nya kontakter knyts under utbildningen  

Den första omgången av utbildningen startade hösten 2022 och är en ettårig distansutbildning med en praktikperiod. Totalt finns det 30 beviljade platser och utbildningen erbjuds i Stockholm och Malmö. Utbildningen har fått positiv respons från branschen och intresset är stort. Studenten Emma Engström går första utbildningsomgången. Hon är egenföretagare inom trädgård och odling i Halland.  

- Det bästa med utbildningen är bredden i olika gröna ämnen, särskilt den djupgående kompetensen vi fått inom ekosystemtjänster. Det är också givande att lära känna alla andra studerande som verkar inom liknande branscher. Genom dem och företagen som medverkar på utbildningen har jag knutit värdefulla kontakter inför framtiden, säger Emma Engström. 

Du kanske också är intresserad av