×
 

Håkan Sörman föreslås som ny ordförande och Mikael Helmerson som ny ledamot i AcadeMedias styrelse

AcadeMedias valberedning kommer att föreslå att Håkan Sörman, ledamot i AcadeMedias styrelse sedan 2017, väljs som ny styrelseordförande samt att Mikael Helmerson väljs som ny styrelseledamot på AcadeMedias årsstämma den 30 november 2022. Anders Bülow har meddelat att han avböjer omval. Valberedningens fullständiga förslag till årsstämman 2022 kommer att presenteras i samband med kallelsen.

Mikael Helmerson har lång erfarenhet, bland annat som VD för Roxtec AB, av att leda och utveckla tillväxtföretag som kännetecknas av global verksamhet, komplexa affärer och succesivt ökande tjänsteinnehåll. I det arbetet har Helmerson också visat god förmåga att arbeta med organisationsutveckling och att stärka företagets varumärke. Dessa erfarenheter bedömer vi kan vara av stort värde i AcadeMedias styrelse.

Mikael Helmerson är idag vice VD för Mellby Gård AB med ansvar för de industriella verksamheterna och bland annat styrelseledamot i StudentConsulting Group AB.

En presentation av Mikael Helmerson följer nedan. Så snart kallelse till årsstämman 2022 sker kommer en mer utförlig presentation att hållas tillgänglig under Årsstämma 2022 på https://academedia.se/investerare/.

Mikael Helmerson
Mikael Helmerson är född 1972 och har en Ekonomie masterexamen med inriktning mot finans och företagsadministration från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt har genomfört chefsutbildningar vid Handelshögskolan i Stockholm och International Institute for Management Development (IMD) i Schweiz.

Helmerson har tidigare varit VD för Roxtec AB (2013-2020) och Nord-Lock Group AB (2010-2013) samt haft ett antal uppdrag som styrelseordförande och ledamot i diverse bolag. Helmerson är för närvarande styrelseordförande i Feralco Group AB samt styrelseledamot i StudentConsulting Group AB och Roxtec AB.

För mer information kontakta:
Rune Andersson, Valberedningens ordförande
Telefon: +46 40 98 77 10
E-post: valberedning@academedia.se  

Jonas Nordström, chefsjurist
Telefon: +46 72 217 48 35
E-post: jonas.nordstrom@academedia.se   

Hanna Clausén, IR-kontakt
Telefon: +46 70 587 97 67
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2022 kl 08:00.