×
 

Gymnasieskolor intensifierar arbetet för förbättrad elevhälsa

Konferensen ”Elevhälsans dag” arrangeras denna vecka i Stockholm och Helsingborg av AcadeMedias centrala elevhälsa. Detta är en av flera riktade insatser som görs för att främja psykisk hälsa och ökad närvaro bland unga på gymnasiet. Totalt omfattar satsningen cirka 145 gymnasieskolor inom AcadeMedia. 

Syftet med konferenserna är att arbeta fokuserat med hela elevhälsans kompetensutveckling. Innehållet kommer att fokusera på hälsofrämjande och förebyggande arbete kring bland annat neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk ohälsa.

Kristina Bähr är skolöverläkare för AcadeMedias gymnasieskolor och en av föreläsarna och initiativtagarna till satsningen: 

- Elevhälsan är navet i att se till att elever får det de behöver i skolan. De här dagarna är en påfyllning av kompetens för att kunna stötta lärarna i jobbet att se till att lärmiljö, pedagogik, relationer och annat möter elevernas behov. I slutändan handlar det om att eleverna ska känna mening, sammanhang och att de kan hantera skolans utmaningar och därmed väljer att vara i skolan istället för att stanna hemma, säger Kristina Bähr.

Fakta Elevhälsans dag:
Konferenserna samlar cirka 80 kuratorer, specialpedagoger, skolsköterskor och rektorer från skolor inom LBS Kreativa Gymnasiet, Rytmus musikgymnasium, Designgymnasiet, Hagströmska gymnasiet och Internationella Hotell- och Restaurangskolan. Övriga föreläsare från AcadeMedias centrala elevhälsa är Marte Torp, medicinsk verksamhetschef och Monika Mattson, samordnande specialpedagog. Den 17 oktober arrangeras konferensen på Hotell Duxiania i Helsingborg. 

För mer information om Elevhälsans dag eller om AcadeMedias strategiska arbete med elevhälsa - kontakta Håkan Stenström, Kvalitets- och utvecklingsansvarig för AcadeMedias kreativa gymnasieskolor eller Kristina Bähr, skolöverläkare AcadeMedia.