×
 

Gymnasieskolor i Malmö deltar i NärvarolyftetAlldeles för många elever i Sverige saknas i klassrummen varje dag när skoldagen startar. Att minska frånvaro och antalet “hemmasittare” är en utmaning för hela Skolsverige. Därför initierades Närvarolyftet - en strategisk satsning på närvarofrämjande arbete som görs inom AcadeMedias drygt 140 gymnasieskolor sedan ett år tillbaka.

Från saknad till närvarande - skolkonferens i Malmö
Som en del i satsningen anordnar AcadeMedia regionala konferenser i Stockholm, Göteborg och Malmö på temat “Från saknad till närvarande”. Intresset från gymnasieskolorna har varit stort, samtliga konferenser blev snabbt fulltecknade. Nu på måndag deltar drygt 50 rektorer och skolpersonal från bland annat Framtidsgymnasiet, Drottning Blankas Gymnasieskola, Klara Teoretiska, Rytmus musikgymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI Gymnasiet, ProCivitas och Praktiska Gymnasiet.

– Tanken är att ge inspiration och handfasta verktyg som deltagarna kan ta med hem till sina skolor. Det finns idag många goda exempel på framgångsrikt närvarofrämjande arbete, några av dessa kommer vi att få höra mer om under dagen, säger Maria Bivesjö, utvecklingsstrateg för AcadeMedias gymnasieskolor.

Experter och skolrepresentanter delar med sig av forskning och råd
De senaste åren har frågan om elevers närvaro i skolan blivit allt mer uppmärksammad. Både Malin Gren Landell, som ledde den statliga utredningen “Att vända frånvaro till närvaro” och Karin Funcke, en av projektledarna för Region Dalarnas satsning “Plugga klart”, delar med sig av sina lärdomar under konferensen.  Representanter från skolor kommer berätta vilka konkreta närvarofrämjande åtgärder som gett bäst resultat. Från Praktiska Gymnasiet i Växjö deltar Marie-Charlotte Bäckström, rektor på skolan som tagit del av Skolverkets processtöd för att öka elevernas närvaro. Hon berättar bland annat om hur skolan lyckats sänka frånvaron bland sina elever genom flera konkreta åtgärder.

En gemensam strategi för att öka elevernas närvaro
- Närvarolyftet är en långsiktig satsning som ska hjälpa våra rektorer, lärare och medarbetare inom elevhälsan att arbeta målinriktat för att främja närvaro och minska frånvaro på alla våra skolor, berättar Carina Hall, utvecklingschef inom AcadeMedias gymnasieskolor. - Utöver konferenserna handlar det rent konkret om både kompetensutveckling, individuell handledning och processtöd för huvudmän och skolor.

Konferensen “Från saknad till närvarande” äger rum nu på måndag den 25 februari från kl 9.30 – 17.00 på Scandic Stortorget i Malmö. För mer information, kontakta Maria Bivesjö; 070-9727 667, maria.bivesjo@academedia.se.