×
 

Gymnasieskolor i Göteborg deltar i NärvarolyftetAlldeles för många elever i Sverige saknas i klassrummen varje dag när skoldagen startar. Att minska frånvaro och antalet “hemmasittare” är en utmaning för hela Skolsverige. Därför initierades Närvarolyftet - en strategisk satsning på närvarofrämjande arbete som görs inom AcadeMedias drygt 140 gymnasieskolor sedan ett år tillbaka.

En gemensam strategi för att öka elevernas närvaro
- Närvarolyftet är en långsiktig satsning som ska hjälpa våra rektorer, lärare och medarbetare inom elevhälsan att arbeta målinriktat för att främja närvaro och minska frånvaro på alla våra skolor, berättar Carina Hall, utvecklingschef inom AcadeMedias gymnasieskolor. - Utöver konferenserna handlar det rent konkret om både kompetensutveckling, individuell handledning och processtöd för huvudmän och skolor.

Från saknad till närvarande - skolkonferens i Göteborg
Som en del i satsningen anordnar AcadeMedia under februari regionala konferenser i Stockholm, Göteborg och Malmö på temat “Från saknad till närvarande”. Intresset från skolorna har varit stort, samtliga konferenser blev snabbt fulltecknade. Nu på måndag deltar cirka 60 rektorer, lärare och representanter från elevhälsan från bland annat Drottning Blanka, Praktiska Gymnasiet, Klara Teoretiska (fd Mikael Elias), Hermods gymnasium, Rytmus, LBS Kreativa Gymnasiet, Framtidsgymnasiet och NTI Gymnasiet.

– Tanken är att ge inspiration och handfasta verktyg som deltagarna kan ta med hem till sina gymnasieskolor. Det finns idag många goda exempel på framgångsrikt närvarofrämjande arbete, några av dessa kommer vi att få höra mer om under dagen, säger Jessica Svedlund, utvecklingsstrateg för AcadeMedias gymnasieskolor.

Experter och skolrepresentanter delar med sig av forskning och råd
De senaste åren har frågan om elevers närvaro i skolan blivit allt mer uppmärksammad. Malin Gren Landell, som ledde den statliga utredningen “Att vända frånvaro till närvaro” och Karin Funcke, en av projektledarna för Region Dalarnas satsning “Plugga klart”, delar med sig av sina lärdomar under konferensen där även representanter från skolor kommer berätta vilka konkreta närvarofrämjande åtgärder som gett bäst resultat. Från Praktiska Gymnasiet i Växjö deltar Marie-Charlotte Bäckström, rektor på skolan som tagit del av Skolverkets processtöd för att öka elevernas närvaro. Hon berättar bland annat om hur skolan lyckats sänka frånvaron bland sina elever genom flera konkreta åtgärder.

Konferensen “Från saknad till närvarande” äger rum nu på måndag den 18 februari från kl 9.30 – 17.00 på Lilla Bommens Konferenscenter. För mer information eller pressbesök på konferensen, kontakta gärna Jessica Svedlund; 076-001 51 33, jessica.svedlund@academedia.se.