×
 

Gymnasiekoll.se stöttar elever i valet till gymnasiet– Många elever tycker att gymnasievalet är komplicerat. Gymnasiekoll.se är ett initiativ som ska göra valet mer lustfyllt och samtidigt besvara de allra vanligaste frågorna och funderingarna som vi vet att elever och föräldrar har inför valet till gymnasiet, säger Jens Eriksson, segmentschef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor. 

Med sajten Gymnasiekoll.se vill AcadeMedia göra valet till gymnasiet både lättare och roligare. På sajten kan eleverna skaffa sig gymnasiekoll genom att bland annat räkna ut sitt meritvärde, jämföra gymnasiets program och inriktningar, se inspirerande filmer där de blir guidade i olika yrkesval samt lära sig hur valet till gymnasiet rent praktiskt går till. Elever har även möjlighet att jämföra AcadeMedias gymnasieskolor och utbildningar med varandra. 

Undersökningar visar att många vårdnadshavare vill ha en chans sätta sig in i valet till gymnasiet, för att kunna stötta och hjälpa sina barn. Därför riktar sig Gymnasiekoll.se också till dem.

Coronapandemin har drastiskt ändrat förutsättningarna för gymnasieskolorna att informera eleverna om sina program och inriktningar när majoriteten av höstens gymnasiemässor ställts in. Att erbjuda information och vägledning i digitala kanaler är extra viktigt när pandemin gör att skolornas öppna hus inte heller kan arrangeras. Gymnasiekoll.se fyller därmed en viktig funktion genom att nå eleverna där de vistas som mest - på nätet och i mobilen. 

Det finns i Sverige arton olika gymnasieprogram, där sex är högskoleförberedande och tolv är yrkesförberedande. Dessutom finns det sex riksrekryterande program och fyra introduktionsprogram.

Lotta Krus är utbildningsdirektör för AcadeMedias kreativa gymnasieskolor där bland annat LBS, Rytmus och Designgymnasiet ingår. 

– Idag finns det många specialiserade gymnasieskolor som riktar sig till elever som är intresserade av IT och programmering, av praktiska yrken och hantverk eller av mer kreativa yrken inom exempelvis musik, spelutveckling och design. Ju mer välinformerade val eleverna gör, desto mindre är risken att de sen vill byta gymnasium. Det gagnar både elever och skolor, säger Lotta Krus.  

Snackamedsyv.se är en annan omtyckt online-tjänst från AcadeMedia som erbjuder objektiv vägledning av professionella studie- och yrkesvägledare. Tjänsten, som är gratis, är nåbar via Gymnasiekoll.se och vänder sig till unga och vuxna som ska välja utbildning såväl inför som efter gymnasiet. 

AcadeMedia driver cirka 150 gymnasieskolor i Sverige. På sajten Gymnasiekoll.se visas och jämförs koncernens gymnasieskolor i hela landet och besökare kan välja att göra virtuella besök av skolorna istället för att besöka dem fysiskt. Följande skolor ingår i AcadeMedias gymnasiesegment: Framtidsgymnasiet, Designgymnasiet, Didaktus, Drottning Blanka, Hagströmska, Internationella Hotell- och Restaurangskolan, Klara Teoretiska, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI Gymnasiet, Praktiska Gymnasiet, Pro Civitas, Rytmus Musikgymnasium och Sjölins Gymnasium. 

För mer information - besök gärna https://gymnasiekoll.se/artikel/nylansering-av-gymnasiekoll/.