×
 

Grundutbildning om sexualitet, samtycke och relationer

Välkomna till en grundutbildning som handlar om läroplansskrivningarna jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer.

Utbildningen har tagits fram av AcadeMedias Kreativa verksamhetsområde och AcadeMedia Academy i samarbete med bland andra Make Equal, RFSL, Under Kevlaret och Fredrik Zimmerman. 

Fokuset ligger på de begrepp som läroplanen berör, till exempel sexualitet, samtycke, relationer, jämställdhet, sexism, hedersrelaterat våld och förtryck och pornografi. Utbildningen innehåller även andra tillhörande begrepp såsom normer, jargong, sexuella trakasserier, HBTQIA+, samt ämnen som hur vi skapar förutsättningar för samtal om dessa begrepp.

Mer inspiration från Academy

Perspektiv på skolbibliotek
Öppna utbildningar 20 december 2022

Perspektiv på skolbibliotek

Denna programserie syftar till att ge pe...

Perspektiv på NPF
Öppna utbildningar 25 april 2022

Perspektiv på NPF

Denna utbildning syftar till att bidra m...

Hållbar utveckling
Öppna utbildningar 19 januari 2022

Hållbar utveckling

Fyra filmer om hur lärare kan arbeta med...