×
 

Grundutbildning i GDPR

I AcadeMedias GDPR-utbildning 2.0 lär du dig vad lagstiftningen innebär i praktiken och hur du ska förhålla dig till den i ditt dagliga arbete. Alla medarbetare inom AcadeMedia ska genomföra utbildningen en gång per år.
Använda dator

AcadeMedia Academys GDPR-utbildning är öppen för alla som är intresserade av reglerna i dataskyddsförordningen och hur de ska tillämpas inom utbildningssektorn. 

Personuppgifter ska alltid hanteras varsamt och med den här utbildningen får du med dig en grundläggande förståelse för den personliga integriteten och verktyg för att hantera personuppgifter på rätt sätt. Utbildningen togs initialt fram i samband med att dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft och har därefter uppdaterats i takt med att nya behov identifierats.

Mer inspiration från Academy

Grundutbildning om sexualitet, samtycke och relationer
Öppna utbildningar 01 juni 2023

Grundutbildning om sexualitet, samtycke och relationer

Välkomna till en grundutbildning som han...

Perspektiv på skolbibliotek
Öppna utbildningar 20 december 2022

Perspektiv på skolbibliotek

Denna programserie syftar till att ge pe...

Perspektiv på NPF
Öppna utbildningar 25 april 2022

Perspektiv på NPF

Denna utbildning syftar till att bidra m...