×
 

Grön omställning kräver fler yrkeshögskole-utbildningar

Behovet av fler yrkesutbildade är stort i Sverige och spås öka i takt med att den gröna omställningen intensifieras. En yrkesgrupp som arbetsmarknaden redan skriker efter är vindkrafttekniker och i januari 2024 starar KYH anywhere en helt ny utbildning på flera orter i landet.

- Styrkan med yrkeshögskoleutbildningar är att de är skräddarsydda efter konkreta behov på arbetsmarknaden. Det innebär att utbildningsformen är oerhört effektiv eftersom möjligheterna till jobb är väldigt goda för den som fullföljer sina studier, säger Christina Frisk, utbildningsdirektör på AcadeMedias YH.

Stort söktryck

Totalt kommer 35 platser att erbjudas på utbildningen och studieorterna har valts ut baserat på var efterfrågan på vindkrafttekniker är störst. Bara några veckor in i ansökningsperioden är söktrycket stort, berättar Erik Wallin som har varit drivande i att ta fram utbildningen.

-Det är häftigt att se intresset och platserna fylls snabbt. Engagemanget från arbetslivet har också varit otroligt, många regioner har inte haft den här typen av utbildning på många år. Det är tydligt att den är efterlängtad, säger han.

De som undervisar på YH-utbildningen har gedigen yrkeserfarenhet eftersom de arbetsuppgifter som vindkrafttekniker utför ställer höga krav på säkerhetstänk och tekniskt kunnande.

Att rekrytera yrkeslärare kan ofta vara en stor utmaning, men inte till den här utbildningen, berättar Erik Wallin.

-Vi har inte haft några problem att rekrytera utbildare till just den här utbildningen, det är många som brinner för de här frågorna och många som vill hjälpa till. Det känns naturligtvis väldigt kul, säger han.

Fler gröna utbildningar behövs

Christina Frisk är övertygad om att det kommer att behövas fler yrkeshögskoleutbildningar med fokus på grön omställning de kommande åren.

- Arbetsgivarnas klimatmål blir allt mer ambitiösa och som en följd av det ökar också kraven på de utbildningar vi erbjuder. Bara de senaste fem åren har kraven på yrkeshögskoleutbildningar ökat rejält när det kommer till fokus på grön omställning och det välkomnar vi givetvis, säger hon.

Du kanske också är intresserad av