×
 

Göteborgs Stad stad tilldelar AcadeMedia nytt kontrakt

I tisdags förra veckan fattade Göteborgs Stad beslut om ramavtalen för kommunal vuxenutbildning. Göteborg delar upp ansvaret för vuxenutbildningen på ett fåtal leverantörer varav fyra ingår i AcadeMediakoncernen - Movant, Eductus, Hermods och KompetensUtvecklingsInstitutet.

Beslutet som vinner laga kraft i slutet på denna vecka förutsatt att ingen begär överprövning, omfattar sex avtalsområden. Bland dessa finns SFI, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt skräddarsydd kompetensutveckling. Avtalstiden sträcker sig från den 1 juli 2019 till den 30 juni 2023 som längst.

Detta är ersättningskontrakt för AcadeMedia som idag omsätter cirka 60 Mkr per år för Göteborgs Stad inom olika områden. Om det nya kontraktet slutförs beräknas omsättningen kunna öka något till cirka 75 Mkr per år. Prisnivån i de nya kontrakten är på liknande nivå som de nuvarande kontrakten. AcadeMedias nuvarande kontrakt löper till den 30 juni 2019.

Beslutet kring ramavtalen stärker AcadeMedias ställning som en viktig samhällsbyggare i Göteborg, för att hjälpa människor ut i jobb och bygga regionens långsiktiga konkurrenskraft. AcadeMedias andel av den totalt upphandlade volymen uppgår till cirka 20 procent.

- Vår uppgift är att bidra till att människor utvecklas och når sina mål, oavsett om det är vidare studier eller arbete. Det känns jättebra att Göteborgs Stad ger oss utökat förtroende, säger Christer Hammar, chef för AcadeMedias vuxenutbildning.  

Kontrakten kan komma att överprövas. En begäran om överprövning måste skickas in senast den 16 november.


För mer information, kontakta:

Christer Hammar, chef för segment vuxenutbildning
Telefon: +46 70 377 45 00
E-post: christer.hammar@academedia.se  

Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 73 334 87 50
E-post: paula.hammerskog@academedia.se 

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 178 800 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se