×
 

Framtida ledare utmanas på AcadeMedias talangprogram

Nu är det i gång igen – AcadeMedias talangprogram för framtida ledare. Fler än 100 medarbetare sökte och efter en gedigen urvalsprocess har 28 deltagare påbörjat årets program.

–Precis som tidigare år kommer deltagarna från olika delar av AcadeMedia. De jobbar inom förskolan, skolan, vuxenutbildningen och inom våra supportfunktioner. Gemensamt för alla är att de bedöms ha potential och en vilja att jobba som ledare i framtiden, säger Petter Brobacke, utvecklingschef på AcadeMedia Academy.

Värna den långsiktiga kompetensförsörjningen

Syftet med talangprogrammet är att värna den långsiktiga kompetensförsörjningen av framgångsrika ledare inom AcadeMedia. Målet är att deltagarna ska stärka sin ledarkompetens för att kunna ta sig an framtida ledaruppdrag på bästa sätt.

Det är Petter Brobacke som leder årets talangprogram tillsammans med Lina Cohen, som jobbar som psykolog inom AcadeMedias elevhälsa. Ett nytt inslag för i år är att det blir mer fokus på hur ledarskap kan bidra till att stärka den psykiska hälsan.

–I rollen som ledare kan goda ledaregenskaper och strategier bidra till en högre självupplevd hälsa, vilket ger ett mer hållbart ledarskap och mindre personalomsättning. Det, i sin tur, är ofta gynnsamt för barnen, eleverna och deltagarna, såväl som för medarbetarna, där stabilitet och långsiktig riktning upprätthålls. På så sätt är ledarskapet en pusselbit i strävan efter god psykisk hälsa hos oss alla, säger Lina Cohen.

Djupdykning i olika teman

Talangprogrammet är indelat i block där deltagarna får djupdyka i olika teman – både individuellt och i grupp. Vid flera av de gemensamma träffarna kommer de också att få lyssna till externa föreläsare som är experter inom sina respektive områden.

–Vi kommer bland annat att fokusera på hur vi som jobbar med utbildning kan ta oss an vår tids största utmaning – klimatet. Det blir också fokus på pedagogiskt ledarskap, självledarskap, hur vi skapar ett hållbart arbetsliv och psykisk hälsa inom skolan. Alla de här delarna är viktiga för den som vill leda andra och driva utveckling inom utbildningssektorn, berättar Petter Brobacke.

–Att vara en ledare handlar mycket om att vilja och våga leda, att visa mod och nyfikenhet och att bli bekväm i sin ledarroll. Dessa bitar kommer vi att fokusera mycket på under talangprogrammet, säger Lina Cohen.

Sedan starten för tio år sedan har fler än 200 examinerats från AcadeMedias talangprogram. Petter Brobacke ser fram emot att få följa en ny kull ledartalanger och se dem utvecklas tillsammans.

–Det är alltid roligt att få möjlighet att möta och lära känna nya deltagare. Vårt mål är att skapa en trygg miljö där de kan utmana sig själva i sitt ledarskap, och ge dem en mötesplats där de kan bygga ett nätverk och utvecklas till en framtida ledarroll. Det är en stor styrka som vi har inom AcadeMedia, säger han.

Fakta om Talangprogrammet

  • Talangprogrammet pågår under ett läsår med totalt fem träffar. Fyra utbildningstillfällen och en avslutande examination.
  • Under Talangprogrammet får deltagarna genom litteratur, föreläsningar och arbete i workshops fördjupa sig i olika aspekter av ledarskap med koppling till utbildningsområdet.
  • Programmet är indelat i tre olika områden av ledarskap:
    Att leda sig själv med koppling till självledarskap och förmågor som kan fördjupa förståelsen av att vara ledare.
    Att leda andra med koppling till teorier om hur grupper utvecklas och hur ledarskapet skapar förutsättningar för framgångsrika team
    Att leda organisation som handlar om bland annat kommunikation, omvärldsanalys och ekonomi.  
  • Nytt för årets program är att deltagarna erbjuds individuell handledning i syfte att utveckla sitt eget ledarskap.

Du kanske också är intresserad av