×
 

Fotboll ska få fler elever att prioritera skolan  

Kan fotboll bidra till ökad studiemotivation och högre måluppfyllelse hos gymnasieelever? Det ska Framtidsgymnasiet i Göteborg testa. Den 9 december är det premiär för Förortsakademin, ett initiativ som syftar till att motivera ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden att prioritera studier och hälsa framför en destruktiv livsstil.

-28 av våra elever kommer att delta i Förortsakademin och vårt mål är att det ska bidra till högre närvaro, bättre sammanhållning på skolan och i slutänden ökad måluppfyllelse för de här eleverna, säger Marie Cervin, rektor på Framtidsgymnasiet i Göteborg. 

Upplägget är enkelt. Elever från olika klasser träffas på morgonen för att äta frukost och spela fotboll tillsammans under organiserade former. Det finns inga krav på skicklighet och träningarna leds av Förortsakademin som nyligen bildats av engagerade tränare i Göteborgsområdet.  

Eleverna kommer från olika delar av Göteborg 

Ett krav för att få vara med är att man också närvarar på lektionerna i skolan. 

-Från oss kommer både killar och tjejer från olika årskurser att delta. De bor i olika områden runtom i Göteborg, bland annat Angered och Biskopsgården. Det är elever som kanske inte umgås så mycket med varandra i vanliga fall så detta blir också ett sätt att bygga en starkare gemenskap på skolan, säger Marie Cervin. 

Till att börja med ska tre pilotträningar genomföras, och om det faller väl ut är tanken att fortsätta med upplägget även i framtiden - då med en träning i veckan. Flera medarbetare från skolan kommer också att närvara vid träningarna.  

Kravet för att få delta: närvaro i skolan 

Kent Karlsson är en av initiativtagarna till Förortsakademin och han berättar att liknande aktiviteter har visat sig framgångsrika i andra länder. 

-Vår huvudtränare Jamie Segura är engagerad i motsvarande verksamheter i utsatta områden i Argentina. Målet med vårt arbete är att motivera ungdomar till att genomföra sina gymnasiestudier, men vi hoppas också att vi kan motivera dem till att umgås över förortsgränserna. Kort sagt, bryta barriärer och bygga broar, säger han. 

Att just fotbollen kan användas som ett verktyg för att uppnå ökad studiemotivation, bättre studieresultat och ökad social samvaro förklarar han så här. 

-Fotboll är en global lagsport där det finns en stor igenkänningsfaktor med stora förebilder, som inte sällan kommer från socioekonomiskt utsatta områden. Ett lagspel är att ge och få respekt tillsammans och till Förortsakademin är alla välkomna. Det finns inga krav på att man ska ha spelat fotboll tidigare, det enda krav vi ställer är att man ska sköta sin skolgång, säger Kent Karlsson. 

Pilotträningarna äger rum den 9, 14 och 16 december.