×
 

Förskolans viktiga roll i arbetet med jämlik hälsa

Forskningen visar tydligt att vi kan påverka vår hälsa genom vad vi äter. Att grundlägga goda vanor redan från start är alltså att ge sitt barn ett försprång till god hälsa och ett långt liv. Matvanorna i förskolan ger alla barn, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet med jämlik hälsa.
barn lagar mat på förskola

Just nu pågår en stor satsning på kompetensutveckling för alla Pysslingens medarbetare inom just hälsa. Satsningen görs tillsammans med experter från barnsjukhuset Martina och ett av de områden som inkluderas är barn och mat. 

-Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan och förskolan är därför en viktig plats för att främja hälsosamma matvanor, säger Maja Pavek, dietist vid barnsjukhuset Martina.

Alla barn är unika och därmed ser även barns intresse av mat olika ut, en sanning de flesta föräldrar kan skriva under på då skillnaderna i matintresse mellan exempelvis syskon kan variera stort. Förskolans utmaning ligger i att möta barnens olikheter, även när det kommer till mat. 

Att främja en inspirerande måltidssituation

Enligt Maja Pavek finns det några generella tips som är användbara för att skapa en positiv och inspirerande måltidssituation på förskolan.

  1. Involvera gärna barnen i matlagningen. Det kan handla om att låta barnen hjälpa till att röra i en gryta, lägga upp eller hjälpas åt att duka. Det skapar nyfikenhet och intresse inför att äta och prova nya saker. 
  2. Skapa lugn och ro kring måltiden. Det ger barnet större möjlighet att lägga fokus på själva ätandet istället för det som sker runtomkring.
  3. Skapa smakbryggor för att introducera nya livsmedel. Med smakbryggor menas att man serverar ett nytt livsmedel/en ny smak tillsammans med något som barnet redan känner igen och tycker om, men utan att blanda. När man introducerar något nytt eller mer okänt kan det vara bra att presentera det separat, till exempel i egna skålar så att barnet själv kan plocka och välja det den vill smaka på. Det gör att barnet känner kontroll och lättare förstår vad som ska provas. 
  4. Ät gärna utomhus ibland. Att äta lunch eller mellanmål utomhus skapar en annorlunda måltidssituation som kan höja intresset för maten. Blir det lite annorlunda kan det ofta också bli lite roligare för barnet. 
  5. Fokusera inte på vad och hur mycket barn äter vid varje måltid utan se barns intag av mat över tid. Låt barnet äta vad det vill och hur mycket det vill. Sett över en hel dags eller veckas perspektiv så får de allra flesta barnen i sig av de vitaminer och mineraler som barnet behöver oavsett om barnet vid en måltid bara äter köttbullarna, makaronerna eller morotsstavarna.

Kunniga pedagoger skapar trygghet

I Pysslingens utbildningssatsning tas även mer specifika områden kopplat till mat upp. Ett sådant område är födoämnesallergier.

-Förekomsten av allergiska sjukdomar bland barn har ökat markant i hela den västerländska delen av världen de senaste 30 åren, säger Maja Pavek. 

År 2005 hade ungefär 8 procent av barn mellan 8 och 12 år uppgett att de har en födoämnesöverkänslighet. Studier med födoämnesprovokationer har visat att cirka 3-5 procent av barn under 4 år är allergiska mot mjölk och cirka 2-3 procent mot ägg. De vanligaste födoämnesallergierna hos barn är mjölk, ägg och fisk. 

-Vid födoämnesallergier behöver barnet utesluta det födoämne som det är allergisk mot, därför är renlighet extra viktigt för ett barn med födoämnesallergi, menar Maja Pavek. 

Att äta från en ren tallrik, dricka ur ett rent glas och äta med rena bestick är av yttersta vikt. Råkar det bli fel eller om barnet av misstag kan ha råkat få i sig av födoämnet så är det viktigt att förskolans medarbetare känner till och är observanta på eventuella symtom. Genom att lyfta kompetensen inom området skapas goda förutsättningar för att både barn och vårdnadshavare känner trygghet.

Goda vanor grundläggs tidigt

Bra mat som hamnar i magen ger barnen energi att utvecklas, leka och lära. Måltiderna på förskolan har goda möjligheter att främja bra matvanor såväl som en sund inställning till mat, något som är avgörande för deras framtida hälsa som vuxna. Många barn i Sverige äter flera av dagens måltider i förskolan. En del barn äter till och med fler måltider i förskolan än i hemmet. Att ge alla barn samma möjlighet oavsett bakgrund eller hemförhållande skapar därför en viktig grund för jämlik hälsa. 

Du kanske också är intresserad av