×
 

Förskolan är nästa exportsuccé

Debattartikel publicerad på DI Debatt 2016-02-08

Förskolebarn som lyssnar på sagostund

Det finns minst tre skäl till att exportera den unika nordiska förskolemodellen.

  • Det saknas två miljoner förskoleplatser i Europa.
  • Europa behöver fler förskolor också ur ett jämställdhetsperspektiv, fler kvinnor behöver komma ut på arbetsmarknaden
  • Den europeiska befolkningspyramiden behöver förändras, det behöver födas fler barn för att balansera en åldrande befolkning.

Siffran två miljoner är troligen för låg, när EU räknade fram den förutsåg ingen den flyktingvåg vi nu upplever. Fler förskoleplatser skulle öka tillväxten i Europa eftersom många fler kvinnor skulle komma ut på arbetsmarknaden.

I dag avbryter kvinnor sin karriär för att stanna hemma med barnen. Om tillgången till förskoleplatser ökade skulle sannolikt fler familjer skaffa ett andra, eller tredje, barn vilket skulle vara hjälpa till att jämna ut befolkningspyramiden.

Därför satsar Academedia på att växa utanför Sveriges och Norges gränser. Den 1 februari blev vi ägare till en högkvalitativ tysk förskolekedja i München, Joki. Sverige och Norge är redan världsledande på förskolor och har tagits emot mycket positivt i Tyskland.

Vi har nu cirka 150 förskolor i Sverige, 80 i Norge, och sju i Tyskland. Inom fem år hoppas vi ha en omsättning på cirka en halv miljard i Tyskland, och att ha etablerat oss i minst ytterligare ett land.

I Tyskland finns ett särskilt intresse för de nordiska förskolornas förmåga att använda leken som pedagogiskt verktyg och vårt fokus på uteaktivitet – detta ska vi dela med oss av. Just vår höga kompetens när det gäller lärandet redan i förskolan är eftersökt utanför Skandinavien. Vi ser förskolan som en egen skolform, en skolform med mycket omsorg i lärandet.

Vi har nu tagit första steget i och med vår etablering i Tyskland, men vi kan inte göra detta själva. Som den ledande förskoleaktör vi är i både Sverige och Norge kan vi hitta samarbeten med lokala aktörer samt bidra med kapital och kunskap som gör att utbyggnadstakten ökar.

Joki har sju välfungerande förskolor med hög kvalitet – nästa steg är att ta norska Espira till Tyskland. Vår ambition är att starta ett antal förskolor i Tyskland de kommande åren, både under namnet Joki och under Espira. Vi vill bidra till ökad jämställdhet, ökad tillväxt och till att fler barn får en riktigt bra start i livet.

Vi vill dela med oss av något av det bästa vi har i Norden, våra förskolor. Vi vill också lära oss av andra europeiska aktörer som jobbar med förskola. Med gemensamma krafter och delad kunskap kan vi bidra till ett mer konkurrenskraftigt Europa.

Marcus Strömberg
VD, Academedia