×
 

Förändringar i valberedningens förslag till val av styrelseledamöter i AcadeMedia

Till följd av att EQT efter försäljning av aktier den 26 oktober 2017 inte längre äger några aktier i AcadeMedia har Erika Henriksson informerat valberedningen att hon avböjer omval vid årsstämman den 24 november 2017.

Valberedningen föreslår därför att Anki Bystedt istället väljs som ny styrelseledamot. Inga förändringar görs i övrigt i valberedningens förslag inför AcadeMedias årsstämma som offentliggjordes i kallelsen den 24 oktober 2017.

En presentation av Anki Bystedt följer nedan. En mer utförlig presentation hålls tillgänglig under Årsstämma 2017 på https://corporate.academedia.se/.

Anki Bystedt

Anki Bystedt är född 1967 och har en civilekonomexamen från Högskolan i Växjö samt studieerfarenhet från Montana State University. Bystedt har tidigare varit länsråd vid Länsstyrelsen i Uppsala län och departementsråd vid Näringsdepartementet och har erfarenhet från arbete inom Finansdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Bystedt är för närvarande chef för samverkansavdelningen på Stockholms Universitet och är även utnämnd som svenska regeringens revisor för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

För mer information kontakta:

Rune Andersson, Valberedningens ordförande
Telefon: 040 98 77 10
E-post: valberedning@academedia.se

Eola Änggård Runsten, CFO
Telefon: 08 794 4240
E-post: eola.runsten@academedia.se

Christian Hall, IR-ansvarig
Telefon: 0763 111 242
E-post: christian.hall@academedia.se

Om AcadeMedia

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 000 medarbetare på våra drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 160 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information lämnades för offentliggörande den 1 november kl 16:00 CET.