×
 

Förändringar i AcadeMedias koncernledning

Den 1 december tillträder Paula Hammerskog, nuvarande kommunikationsdirektör på AcadeMedia, på den nyinrättade tjänsten som AcadeMedias trygghetsdirektör. Hon efterträds som kommunikationsdirektör av Annette Lilliestierna, nuvarande chef för AcadeMedia Academy. Samtidigt meddelas att Tommy Jarnemark, COO på AcadeMedia, har valt att säga upp sig per den 31 december, han går till en chefsposition utanför AcadeMedia. 

Både Paula Hammerskog och Annette Lilliestierna kommer att ingå i AcadeMedias koncernledning. Anledningen till att en ny koncernfunktion inrättas att är att trygghetsfrågor blivit allt mer centrala i verksamheten. Otryggheten har inte ökat i siffror, koncernens elevundersökningar visar inte på en försämring av den upplevda tryggheten. Däremot talas det mer om dessa frågor. Många medier ger en bild av att samhället blivit farligare, offentlig statistik visar också på en liten men dock ökning av antalet brott. Skolan märker givetvis av detta förändrade samhälls- och samtalsklimat.  

-    Vi har fram till nu drivit trygghets- och säkerhetsarbetet parallellt med kommunikationsarbetet. Nu väljer vi att separera dem, båda är stora och viktiga uppdrag, säger Marcus Strömberg, VD för AcadeMedia.

Paula Hammerskog är sedan drygt tio år krisledare för AcadeMedia, sedan ett drygt år är hon också formellt ansvarig för säkerhetsfrågor i koncernen. Annette Lilliestierna är idag chef för koncernens interna kompetensutvecklingscentrum, AcadeMedia Academy. Hon har en lång kommunikationskarriär att luta sig mot i sitt nya uppdrag, och en gedigen erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete från både privat och offentlig sektor. 

För mer information, kontakta:

 Marcus Strömberg, VD och koncernchef
Telefon: +46 8 794 4200
E-post: marcus.stromberg@academedia.se 

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 73 334 87 50
E-post: paula.hammerskog@academedia.se 

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 15 300 medarbetare på våra 655 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 178 800 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se