×
 

Förändringar i AcadeMedias koncernledning

- Jag har varit med om en fantastisk resa under mina snart tio år på AcadeMedia, där vi ständigt utmanats och utvecklats som organisation. Nu känner jag att det är dags för andra att ta över och för mig att göra nya saker, säger han.

Martin Sandgren kommer att lämna koncernledningen under januari. Han kommer under våren att arbeta som rådgivare till VD och övrig koncernledning. Martin Sandgren kommer vara kvar som styrelseordförande för Schoolido, ett bolag delägt av AcadeMedia, även efter sin avslutade anställning och därmed ha kvar en kontakt med företaget.

- Martin har varit en viktig del i AcadeMedias framväxt till norra Europas största och viktigaste utbildningsföretag. Han har ett gediget kunnande inom sektorn och har haft en avgörande betydelse för uppbyggnaden av AcadeMedias kvalitets- och ledningsmodell samt för vår tillväxt. Under Martins tid på AcadeMedia har vi startat närmare 90 nya förskolor och skolor och stärkt vår position som en kvalitetsaktör. Ett enormt jobb, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

- Det är naturligtvis med blandade känslor jag efter så många år i utbildningsbranschen lämnar ett företag som AcadeMedia. Samtidigt vill jag ägna mer tid åt min familj och efter sommaren är det dags för nya utmaningar, säger Martin Sandgren.


För mer information
Paula Hammerskog, Kommunikationsdirektör
Telefon: 0733 34 87 50
E-post: paula.hammerskog@academedia.se


Om AcadeMedia
AcadeMedia är norra Europas ledande och enskilt största fristående utbildningsaktör. År 2015/16 gick cirka 63 000 barn och elever i AcadeMedias förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Ytterligare 80 000 personer deltog i AcadeMedias utbildningar för vuxna. Totalt hade AcadeMedia under 2015/16 cirka 425 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor i Sverige och Norge samt cirka 150 vuxenutbildningsenheter i Sverige. Sedan februari 2016 har AcadeMedia även sju förskolor i München-området i Tyskland. AcadeMedia har verksamhet i hela utbildningskedjan, från förskola, grundskola och gymnasieskola till vuxenutbildning. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se