×
 

Förändring i antalet röster i AcadeMedia

Antalet röster i AcadeMedia har ändrats genom omstämpling av 42 337 C-aktier till 42 337 stamaktier. Dessa aktier har nu en röst per aktie, alltså totalt 42 337 röster.

Omstämplingen är en följd av att samtliga kriterier i AcadeMedias aktiebaserade incitamentsprogram, antaget av årsstämman den 24 november 2017, uppfyllts och deltagarna har därför tilldelats dessa stamaktier. Omstämplingen innebär att antalet röster har ökat med 38 103,3 stycken från 105 324 927,2 till 105 363 030,5. Antalet aktier är oförändrat.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 105 548 345 aktier i AcadeMedia. 105 342 440 aktier är stamaktier med en röst per aktie och 205 905 är C-aktier med en tiondels röst per aktie. Det totala antalet röster i bolaget är 105 363 030,5.

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR-ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Jennie Thingwall, Bolagsjurist
Telefon: +46 76 14 111 59
E-post: jennie.thingwall@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 17 600 medarbetare på våra 661 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 182 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se

Denna information är sådan information som AcadeMedia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande fredag den 26 februari 2021 kl. 8.00.