×
 

Förändring i AcadeMedias koncernledning

Jens Eriksson, chef för AcadeMedias grund- och gymnasieskolor och medlem i koncernledningen, lämnar AcadeMedia för ett nytt uppdrag utanför AcadeMedia. Jens Eriksson avslutar sin tjänst den 23 juni 2022. Rekryteringsprocessen är i gång och efterträdare kommer att meddelas inom kort.

AcadeMedias grund- och gymnasieverksamhet har utvecklats starkt de senaste åren. Idag går var tionde gymnasieelev i en AcadeMediaskola.

- Den förändringsresa som våra grundskolor och gymnasier gjort under Jens Erikssons ledning är ett viktigt skäl till att så många elever, och deras vårdnadshavare, väljer AcadeMedias skolor. Jens, och hans kollegor, har skapat stabilitet samtidigt som de drivit utvecklingen framåt inte minst när det gäller digitala verktyg och metoder, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

- Jag har haft sex fantastiska år på AcadeMedia och det är med mycket blandade känslor jag bestämt mig för att lämna koncernen. Att utveckla de allra finaste utbildningarna för barn och ungdomar är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha, säger Jens Eriksson.

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 100 medarbetare på våra drygt 680 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 188 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se