×
 

Förändring i AcadeMedias koncernledning

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör sedan 2012 och medlem av koncernledningen, har beslutat att lämna AcadeMedia. Processen att rekrytera en efterträdare har påbörjats, Paula Hammerskog kommer bistå tills en ny kommunikationsdirektör har tillträtt.

- Jag är väldigt glad för min långa tid på AcadeMedia. Att få arbeta med utbildning och samhällets utveckling är och har varit fantastiskt säger Paula Hammerskog.
 

- Paula har gjort ett enastående arbete inom AcadeMedia, hon har varit en viktig del i AcadeMedias utveckling till Europas största utbildningsföretag. Hennes erfarenhet och kunskap inom kommunikation är unik och jag vill rikta ett varmt tack till Paula för alla hennes insatser säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

Paula kommer efter att anställningen avslutats att bistå som konsult till AcadeMedia, både som senior rådgivare, och vid operativa situationer där hennes erfarenhet och kunskap gör skillnad, men också arbeta med andra uppdrag utanför AcadeMedia.

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, tillförordnad CFO
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 19 400 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 198 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se