×
 

Förändring i AcadeMedias koncernledning

Katarina Wilson tillträder den 1 juli 2023 som vice VD med ansvar för den operativa verksamheten, samt koncernstaber för IT, fastighet och marknad.

Jimmy Kjellström som varit tillförordnad chef för gymnasiesegmentet tillträder nu den tjänsten som ordinarie.

Hanna Clausén som idag är koncernredovisningschef och IR-ansvarig på AcadeMedia tillträder den 1 juli som tillförordnad CFO, och rapporterar till Katarina Wilson. Rekryteringsprocess av en permanent CFO pågår.

För mer information, kontakta:

Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör
Telefon: +46 733 34 87 50
E-post: paula.hammerskog@academeidia.se  

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 192 500 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se