×
 

Förändring i AcadeMedias koncernledning

Katarina Wilson, CFO på AcadeMedia sedan 2019, har erbjudits och tackat ja till tjänsten som vice VD för AcadeMedia. Karl Sandlund, COO och medlem i koncernledningen, lämnar koncernen för nytt uppdrag utanför AcadeMedia.

- Katarina är en uppskattad ledare med bred erfarenhet. Hon har på ett påtagligt sätt bidragit till AcadeMedias starka utveckling de senaste åren och jag är mycket glad att Katarina i den nya rollen som vice VD fortsätter att vara en nyckelperson på AcadeMedias utvecklingsresa, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg.

Katarina Wilson kommer i rollen som vice VD överta ansvaret som idag ligger på COO för AcadeMedias operativa verksamhet. Katarina Wilson kommer att lämna rollen som CFO så snart en efterträdare är utsedd. Rekryteringsprocessen är i gång och efterträdare kommer att meddelas så snart tjänsten är tillsatt.

Katarina Wilson anställdes 2016 och tillträdde som CFO 2019. Katarina Wilson har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm samt en MBA från Warwick Business School, England.

Karl Sandlund har valt att lämna sin tjänst som COO för ett nytt uppdrag utanför AcadeMedia. Karl Sandlund tillträdde den då nyinrättade tjänsten COO i augusti 2022 och har i sin roll haft ansvar för AcadeMedias operativa verksamhet. Karl Sandlund kommer att lämna AcadeMedia juni 2023.

- Vi vill tacka Karl som genom sitt engagemang varit ett stort stöd för bolaget. Vi önskar honom lycka till i sin nya roll, säger AcadeMedias VD Marcus Strömberg. 

För mer information, kontakta:
Hanna Clausén, IR ansvarig
Telefon: +46 8 794 42 62
E-post: hanna.clausen@academedia.se

Om AcadeMedia
AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 18 800 medarbetare på våra drygt 700 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 192 500 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential. Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget. Mer information om AcadeMedia finns på www.academedia.se